16 april, 2019

Träning

I detta kapitel skall vi främst beröra hur vi lägger upp våra träningar. Vi kommer marginellt beröra övningar eftersom min tro är att övningar skall vara inbakade i tillämpbart spel, inte som enskilda moment. Notera att det är stor skillnad från träning i Sverige där vi har begränsad halltid och begränsade resurser. Kapitlet tar inte hänsyn till de oerhörda resurser som spanska klubbar har och som lärs ut på nätet. De övningar som där föreslås med t.ex. målvaktsträning på egen plan och tillbehör som tennisbollar rep, konor och annat som omöjliggör annan träning för utespelarna, är inte tillämpbar i Sverige. Målvaktsträning hoppas jag en dag kommer ske gemensamt mellan klubbarna i en stad. Där skulle man en gång i veckan kunna dela på en hall och en målvaktstränare.

 

Vår träningstid är ofta 1,5 timmar lång men jag skulle hellre vilja ha två timmar. Detta är dock omöjligt i hallbristens Stockholm om man inte vill hålla på till midnatt. I detta kapitel förutsätter jag därför två träningar i veckan a 1,5 timme på en 40*20 plan. Vi skall på träning utnyttja halltiden maximalt så går det att sköta uppvärmning utanför halltiden så tjänar vi 20 minuter vi kan använda till konstruktiv träning. Kanske kan vi även stanna en halvtimme efter träningen och nöta fasta situationer för med våra sena halltider är det i alla fall ingen som kommer efter oss. Under träning skall vi sedan optimera och om möjligt undvika ”kö-övningar” och istället använda oss av erkända metoder för att tillämpa spel med avbrott. Metoderna som t.ex. Teaching Game For Understanding och Game Sense Approach – vetenskapliga forskningar som understryker vikten av att tillämpa teknik-och taktikträning i sin verkliga miljö – matchen – och inte som ett isolerat nötande. Med hjälp av dessa förstår man varför man tränar det man gör och med den förståelsen ökar motivation och därmed kvaliteten på genomförandet.

 

Träning är förbättring och feedback är nyckeln till all förbättring. Jag tror på metoden att tillämpa spel med avbrott för snabb feedback och instruktioner istället för övningar där spelare står i kö för att träna ett moment isolerat från dess verkliga situation.  Inom fotbollen används videoteknik för att analysera matcher och förbättra laget och ge feedback. Inom futsal är det få lag som idag filmar sina matcher och använder dom för analys och förbättring. Matcher filmas mest för att visa upp på nätet utan egentligt syfte än att visa upp verksamheten. Här tänker jag vika ut hur jag vill jobba med förbättring av futsallag, något jag hade förmånen att göra under min tid som landslagscoach för dövlandslaget där det fanns resurser för detta. Jag går inte in på hur man skall träna i detalj. Internet är översvämmat av förslag på övningar ni kan hitta själva. Många av dessa är s.k. ”kö-övningar”, något jag undviker.

 

Vidare är det viktigt att spelarna ifrågasätter varför man gör just denna övning. Varje övning måste ha ett syfte och en koppling till den kommande eller den just spelade matchen annars kommer ej det som man tränar förstärkas av den motivation man får om man förstår varför. Uppmuntra därför spelarna som ifrågasätter ditt träningsupplägg men se till att inte gå i djupare debatt under träningen. Coacher är också människor (som råkar träna andra människor) och då blandas våra känslor med varandra och nya diskussioner uppstår på gott och ont. Ta ett snack efteråt med spelaren och förklara dig om ditt svar på varför inte gav önskad effekt.

 

Ett annat sätt att se på träning är att inse att man inte bara tränar de traditionella kompetenserna – teknik, taktik och fysisk. I futsal finns också koordination, visuella kompetenser, sociala kompetenser, kreativitet och känslor. De är inte bara dess fyra kompetenser att träna utan nio. Futsal är ett helhetsspel som man inte får dela upp. När vi tränar fotboll involverar vi alla nio kompetenserna. Vi ska inte träna eller förbättra teknik eller fysisk för sig. ”När vi tränar en kompetens ska det påverka de andra” (Seirul-lo, 1993). Futsal är en sport som kräver mycket skarpa hjärnor och snabba beslut. Vissa kallar det för Holistisk Futsal. Jag hävdar bestämt att futsalspelare måste vara smartare än fotbollsspelare och det börjar med ordet varför samt spelare som ifrågasätter och inte bara genomför träningen.

Principer för inlärning och träning

Det finns flera olika namn på det vi i Sverige kallar spelövningar. Dvs att vi hellre tränar moment I spelet via riktigt matchspel på träning hellre än kö-övningar som jag kallar det – där man ställer sig sist i en kö och försöker göra som den gjorde innan gjorde. Övningar som nöter in mönster hellre än självständigt tänkande och som krävs under match. Här nämner jag två begrepp Game Sense Approach och Teaching Game for Understanding. Det är principer som både svenska och finska fotbollförbundet står bakom, och säkert fler förbund än så.

Game sense approach (GSA)

Denna princip är ett tillvägagångssätt för att lära ut sporter som

 • Engagerar barn i minoritet och modifierar spelstrategier och koncept där möjligheter finns för att utveckla både skicklighet och kunskap om taktikerna bakom spelet.
 • Uppmuntrar smärre modifikationer (för att göra det lättare eller svårare) för att anpassa spelet till olika begåvningsförmågor, för att på så sätt maximera integrationen och utmaningen.
  – Modifiera spelreglerna, spelplanen eller utrustningen för att markera speciella aspekter av spelet, till exempel på så sätt att anfallarna skickar bollar utom räckhåll för motståndarna eller ”tvingar” en anfallare att träffa en boll med ett slagträ mot ett bestämt område.
 • Främjar utvecklingen av ”tänkande spelare”.

 

Game Sense Approach använder sig av en spelarcentrerad metod för lärande. Här kommer du hitta tips på hur man använder sig av spelarcentrerade metoder under era aktiviteter. Om aktiviteten är välkonstruerad kommer du inte höra ”när kan vi spela match?”. Det är för att spelarna kommer få chansen att komma in i spelets relaterade delar tidigt och ofta.

 

Spela

Metoden värdesätter match före skicklighetsövningar.  Använd en spelare eller mindre grupper för att markera antingen taktiska aspekter eller tekniker. ”Låt barnen spela” innan du lägger dig i med ”tränartips”. Så fort en aktivitet har påbörjats ska du plocka ut individer eller små grupper som ser ut att behöva extra hjälp till en sida (diskret coaching). Observera, observera, observera… undvik att över-coacha.

 

Fråga

Fråga en massa. Frågor som ställs som en påminnelse för något som gåtts igenom fungerar som ett bra substitut till att påpeka saker. Frågor kan också verka för att få spelare att komma på egna modifikationer som gör att alla känner sig delaktiga.

 

Feedback

Håll det kort och va specifik. Att säga ”håll din arm rak” är bättre än en negativ kommentar. ”Det där var bra för att…” är bättre än en positiv, men standard kommentar som ”bra skott”.

Smyg in en och annan korrektion mellan positiv feedback.

Teaching Games for Understanding (TGfU)

The Teaching Games for Understanding (TGfU) metoden utvecklades av forskare på Loughborough University i Storbritannien för att ta vara på barns inneboende önskan av att få spela och är till stora delar likt GSA. Bunker och Thorpe (1982) utvecklade TGfU med konceptet att lära barn om spel genom att låta de spela spelen. Butler et al. (2008) identifierade sex grundläggande TGfU koncept:

 • Lär spel genom spel.
 • Bryt ned spel i dess simplaste format – därefter börjar man höja komplexiteten.
 • Deltagarna är intelligenta utövare i spelet.
 • Varje lärande är viktigt och ska vara involverande.
 • Deltagarna ska veta ämnets betydelse.
 • Det krävs att man matchar deltagarnas skicklighet och deras utmaningar.

 

Senare metoder av TGfU har förespråkat för ett temabaserat arbetssätt för att lära ut spelen. Istället för att lära sportspecifierade element (till exempel volleyboll & fotboll) ska barn och unga lära sig färdigheter och kunskap som kan användas på flera olika sporter genom att spela en variation av spel som associerar sig med fyra olika spelkategorier:

 • Målbaserade spel i vilka deltagarna skjuter iväg ett föremål, gärna med framtoning på pricksäkerhet.
 • Nät/väggbaserade spel i vilka deltagarna skickar iväg ett objekt och försöker göra det svårt för motståndaren att skicka tillbaka objektet.
 • Fältbaserade spel i vilka deltagarna slår till ett objekt så att den placerar sig långt borta från försvararna på fältet.
 • Territoriella spel där deltagarna ska invadera motståndarnas territorium för att få poäng.

 

Dessa kategorier representerar spel och aktiviteter som är liknande i sina strukturer. Genom att utsätta barn och unga för de primära reglerna, de viktigaste kunskaperna och de taktiska problem som är associerade med varje kategori så blir de bildade i en bred variation av spel, aktiviteter och sporter och utvecklar därmed en kunskap och skicklighet som är associerad med att utöva sporter.

 

Skickligheten och strategierna som används är applicerbara på många olika sporter. Till exempel om ett barn förstår de grundläggande koncepten med att hålla besittning av ett objekt i ett territoriellt spel (genom korta passningar eller genom att skydda bollen) kommer det hjälpa dem att spela en stor variation av spel vars taktik går att applicera på relaterade sporter som basket, fotboll, handboll, rullstolsbasket, lacrosse och goalball).

 

Teaching Games for Understanding är en barnbaserad metod där ledaren fungerar som en handledare och deltagarna gör sina egna anpassningar för att maximera sin underhållning och sina utmaningar!
Dessa följande steg är grundläggande för metoder Teaching Games for Understanding:

 • Aktivitetsuppfattning: Testa en version av en aktivitet för en mindre grupp.
 • Taktisk medvetenhet: Utveckla förståelse för grundläggande aspekter i spelen och den taktik som behövs för att skapa framgång.
 • Beslutsfattande: Att lära och öva på att ta beslut på stående fot i olika situationer.
 • Tillämpning av skicklighet: Identifiera och praktisera kunskaperna för att förbättra spelet.
 • Utförande: Att sätta ihop allting till ett. Denna process slutar aldrig, då man ständigt ändrar och förbättrar spelet för att få till en bättre spelupplevelse.

Typer av träning

Man delar in träning i fyra typer: Teknik-, fysik-, mental- samt taktikträning. I Sverige idag tippar jag att vi inom futsal har 70% taktik och 30% teknikträning på elitnivå. Ingen fysisk eller mental träning sker. För att vara elitlag behöver du ha lite av varje men fortfarande tror jag dock att fokusen på den taktiska delen är viktigast. Det är där vi i Sverige ligger efter så långt. Tekniken är relativt god och fysiken kan man klara på sin fritid om man är disciplinerad. Den mentala biten släpar dock efter rejält. I nästa bok hoppas jag kunna få med lite övningar inom respektive typ.

 

Förberedelse

Förberedelsen för nästa träning börjar omedelbart efter senaste matchen. Med den i färskt minne så är det förbättring vi vill få till, oavsett hur bra vi spelade eller ej. Ditt uppdrag som coach är då att förbättra laget sedan sist samt att anpassa taktiken till den kommande matchen. Du måste lägga upp en plan och i den planen ingår t.ex. att förbättra avsluten som var dåliga på sist. Din plan blir då att ha fler och bättre avslut samt givetvis en taktik som anpassas efter detta. Planen du skapar bör kommuniceras så snart som möjligt till laget. Det kan räcka med att du skriver i kalendern att fokus på träningen blir avslut eftersom vi var dåliga på det sist. Du kan även nu skicka med lite länkar till bra avslut på film som du hittar på Youtube eller liknande så de börjar få känslan för vad som komma skall.

 

När detta är gjort börjar du på din detaljerade plan som du sedan använder som körschema under själva träningen. Körschemat inkluderar:

 

 • Syftet med träningen/temat? (förbättra avslut)
 • Hur ska vi uppnå detta syfte med denna träning? (1-2 övningar detaljeras)
 • Vilken utrustning behövs? (konor, västar etc.)
 • När sker detta? (exakta tider för start och stopp anges)
 • Glöm inte minst 30 minuter (helst 45) matchspel.
 • Övriga regler (dricka vatten, vila, snack etc.)

 

 

 

Ett exempel på körschema eller plan för en övning från UEFA B kursen

 

Träningen delas sedan upp på tre faser:

 • Träning
  • Intro
  • Huvuddel
  • Avslut

 

Träningens tre faser

Taktikgenomgången

Finns möjlighet så går vi gärna igenom filmen från sista matchen och ser den i lugn och ro. Finns inte tid för detta skicka ut länk till filmen och be spelarna hemma notera förbättringsförslag.

Dessa förbättringsförslag diskuteras i grupp och kanske ser du här möjligheter/utmaningar du missat och behöver justera den träningsplan du har gjort. Men förmodligen inte, som den goda coach du är så har du sett detta redan och vill bara att spelarna skall se det själva innan du berömmer dem för deras goda taktiska sinne. Det är här temat för veckan/träningen accentueras. Alla skall veta vad vi skall bli bättre på och det skall inte vara någon tvekan.

Jag vill gärna att vi samlas en timme innan träningen och överdriver nästan det taktiska. Jag vill gärna att spelarna själva skall komma fram till förslag på lösningar så de jobbar i grupper om 3 för att diskutera senaste matchen och de övningar som jag förberett. När de nu väl kommer till träningen så behöver vi minimalt med tid för förklaring för det har vi redan gjort. På så sätt utnyttjar vi halltiden optimalt också.

Intro

Här har vi nu värmt upp och skall starta övning 1. Som coach förklarar du då för den samlade truppen, som nu står med ansiktet mot dig i en halvcirkel och med ansiktet bort ifrån en eventuell läktare med snyggingar och annat som kan distrahera, syftet med träningen och hur vi skall träna på detta, gärna med en White board. Här får man se upp med att det blir för mycket teori och för länge. Max 5 minuter. Många spelare fjärmar sig vid teorin och ställer sig sist i kön och litar på att spelaren innan gör rätt. Denne förstår därmed inte syftet med övningen när det sedan skall genomföras och resultatet kan då utebli helt.

Om övningen är ny måste coachen sedan själv visa genom att delta hur övningen skall gå till och vara den som sätter igång bollen. Om frågan varför vi gör detta kommer upp så har du misslyckats med att kommunicera syftet/temat med träningen. Å andra sidan tyder detta på vakna och intresserade spelare. Jag föreslår att du gör tio armhävningar här framför truppen om frågan kommer upp. Vissa spelare kanske har en bättre idé på hur vi skall träna på detta. Var här bestämd och tydlig och parkera denna fråga till efter träningen då du diskuterar detta med spelaren. Denne skulle kommit till dig innan träningen och föreslagit detta eftersom du tydligt skrivit i kalendern syftet med träningen. Ge denne spelare i uppgift att leda en övning nästa träning baserat på de nya möjligheter och utmaningar vi då står inför. Vissa spelare kommer ha ett dåligt kroppsspråk eftersom de bara vill spela och inte göra övningar. Ett ont öga räcker nu men ta det med spelaren omedelbart efter träningen och få denne att förstå varför vi gör detta. Kanske denne spelare vill leda nästa träning?

 

Sena ankomster hanterar jag olika beroende på omständigheterna. Har spelaren meddelat detta är det en sak och denne ingår i uppvärmningen direkt när han kommer. Har man däremot inte gjort det, förväntar jag mig att man kommer till mig och berättar skälet. Men om man tror man kan komma sent utan skäl och bara hoppa in tror man fel. Jag brukar ge dessa en kvart jogging utanför planen först. Sen ber jag de komma till mig och försöka igen och då berättar jag varför jag gjort som jag gjort. Är ankomsten senare än 15 minuter ber jag spelaren åka hem igen.

Huvuddelen

Nu sätter vi gång och genomför de övningar vi har förberett. Övningarna startar med väldigt enkla moment och vartefter vi klarar av dessa utvecklar vi övningen med fler och mer komplicerade moment. Man säger att man börjar med analytisk träning och sedan fortsätter med beslutande träning. I den analytiska delen försöker vi styra våra spelare och har vi sällan motståndare medan vi på den beslutande träningen tar med motståndare i övningen för att skapa olika alternativ samt kreativitet för att aktivera hjärnan maximalt.  En övning bör inte pågå mer än 20 minuter och inte ha fler än tre stopp där vi lägger på fler moment. Coachen stoppar vid goda exempel och frågar här vad spelaren gjorde för rätt så att vi förstärker dessa. Vid misstag stoppas spelet även där och frågan som ställs till spelaren är hur denne kan göra bättre nästa gång utan att på något sätt anklaga spelaren. Vid bra moment stoppar vi och berömmer och frågar.

 

Om vi har delat upp truppen på olika lag så är det viktigt att det vilande laget sitter tillsammans och diskuterar hur de skall göra nästa gång. Detta är något som även går igen när vi senare spelar tvåmål. Spelare i samma lag sitter tillsammans och diskuterar taktik, inte bara vilar. Här kommer en liten White board väl till pass så spelarna kan kommunicera bättre med varandra. Det är genom denna diskussion du som coach snart märker vilka som ska bli lagkaptener. Under matchspelet så skall dagens syfte lyftas fram så att vi premierar de som gör det vi tränat på och bestraffar de som motverkar detta. Om syftet var att förbättra avsluten så premieras skottförsök medan passningar i sidled i offensiv zon bestraffas. Vi stoppar ofta spelet när något bra/sämre inträffar och ber spelaren som är inblandad berätta hur han såg på situationen. På så sätt förstärker vi det vi tränat på.  Ofta delar vi upp truppen i tre eller fyra lag där två lag hela tiden spelar. För att få in tävlingsmomentet rekommenderar jag att vinnande lag står kvar och möter vilande lag. Förlorande lag vilar aktivt genom att sitta tillsammans och diskutera förbättringar.

Avslut

Avbryt alltid matchspelet fem minuter innan träningstiden är slut och samla alla för omedelbar feedback. Vad tycker spelarna var bra, vad kan förbättras med dagens träning. Spelarna stretchar medan vi diskuterar detta och om ingen kommer efter oss så tränar vi fasta situationer för de som vill.

Övriga ser till att man joggar ner i korridor eller på planen och tar hand om sin kropp på sitt eget vis. Givetvis duschar alla efter genomförd träning, något jag är uppfödd med men som jag ser allt mer sällan. Det är oftast här efter träning och match vi skapar lagkänslan och lär känna varandra men det är svårt att som coach kräva. Det måste teamet få värka fram om det är nödvändigt eller ej.

 

Träningstips till coachen

De flesta coacher jag observerat har inte den ”rätta knycken” som farbror Melker sade. Med det menar jag de små detaljerna runt om en träning. Här kommer några tips.

 

Förberedelse är A och O. Men verkligheten kan ofta omöjliggöra detta i svensk futsal då vi inte har de disciplinerade spelarna. ”Mormor behövde skjuts till affären” är nog den sämsta förklaring till missad träning jag fått och snart lär du dig att dessa spelare inte är något att satsa på. Med sådana spelare i truppen är det omöjligt att förbereda en träning då du inte vet hur många du kan räkna med. Jag kräver av mina spelare att frånvaro endast är giltig vid eget dödsfall efter kl. 12:00 träningsdagen. Efter kl. 12 börjar jag planera kvällens träning då jag vet hur många och vilka som kommer. Förberedelsen består av att jag på en A4 sammanfattar de övningar jag skall genomföra samt dess syften.

 

Alla övningar börjar med instruktioner. Finns tid så rekommendera jag att ha den teoretiska delen kring dessa innan träningen, tex i omklädningsrummet. Instruktionerna börjar alltid med syftet med övningen som komma skall. Dvs varför vi tränar denna. Ett exempel är om vi inte gjort något mål senaste matchen och haft få skott på mål, men stort bollinnehav, så kanske vi har en skottövning. Spelarna måste då få veta att vi har skottövningen för att förbättra detta. Se till att instruktioner inför övningar blir så korta och tydliga som möjligt. Att stå och kallna till efter en övning för att höra 10 minuter av instruktioner är förkastligt. Förbered detta med att innan träningen gå igenom alla övningar som skall göras på ett övergripande plan. Det är vanligt att vissa spelare ställer sig sist i kön på övningen för att se hur de andra gör eftersom det inte fattat dina instruktioner. Det är OK, men om spelaren gör det varje gång bör du ta ett enskilt samtal med denne för att se hur du kan bli tydligare i dina instruktioner.

 

När dina instruktioner är klara, fråga alltid om alla förstått och vänta fem sekunder på eventuella frågor innan ni startar övningen. Se till att du har ögonkontakt med alla spelare under dessa fem sekunder. Har du delat upp gruppen på olika stationer eller färger berättar du sen vilka spelare som går var på planen. Denna information kommer sist eftersom om spelarna vet vilken färg eller station de skall ha, så fokuserar de endast på denna under dina instruktioner och ser inte helheten. Slutligen så förklarar du hur rotering mellan stationerna i övningen skall ske. Hur man roterar i en övning kan ta mycket fokus från instruktionerna. Har du fler än tre stationer så kan du räkna med problem om du inte använder ”klockan”. Klockan innebär att du alltid roterar klockvis. Dvs som visarna på en klocka. Står du vid 1 så går du till 4 och sedan till 8 och sist 11.

 

Är övningen helt ny för laget så se till att du börjar så enkelt som möjligt. Utöka sedan övningen med begränsningar som två tillslag, fler bollar och ytterligare moment så att alla förstår. Märker du att det blir kaos eftersom du varit otydlig och slarvat med mina tips ovan, stoppar du övningen och tar det en gång till. I värsta fall får du stoppa övningen och säga att ni tar detta nästa träning när du förberett oss bättre. Du som coach får stå med skammen för en misslyckad övning. Det har hänt ett par gånger för mig men har man gjort det en gång så gör man inte om det och får troligen spelarnas respekt istället för om du deklarerar spelarna som dumhuvuden. Raskt vidare till Plan B (annan övning) som du förberett.

 

När du samlar laget för instruktioner se till att de står så tätt som möjligt i en halvcirkel runt dig. Se till att ingen har boll med sig för då börjar de leka med den. För att få cirkeln tajtare kan du ha två led där det första sitter ned. Illustrera din nya övning med att visa på taktiktavla hur du tänkt dig övningen.  Här är det viktigt att du har tavlan roterad med tänkt anfallsriktning uppåt så att det visas ur det perspektiv som övningen faktiskt kommer genomföras. Att visa taktik eller övningar på en taktiktavla som är horisontellt orienterad är ett tecken på en orutinerad coach. När den teoretiska genomgången är klar, visar du själv eller med hjälp av spelare hur övningen skall genomföras. När spelarna står i halvcirkel se till att deras ansikten inte är vända mot solen om du är utomhus eller att det finns något intressant att titta på förutom dig. Om det skulle vara en kompis på läktaren så står lagen vända bort från läktaren. Detta gäller även vid time-out.

 

Är övningen integrerad i matchspel så sätter du igång och stoppar ofta i början för att accentuera goda exempel och korrigera felaktigheter. Det är övningar integrerade i matchspel som vi skall sträva efter, inte ”kö-övningar” som inte ger helheten utan ofta bara tränar moment isolerat från deras tillämpningar i match. Som coach ger du givetvis feedback under hela övningen, individuellt genom att prata med spelare efter genomförd övning och för hela laget genom att stoppa övningen för att sedan fortsätta. Detta är den princip de flesta lag tränar efter idag och har flera namn som tex Game sense approach.

 

Har vi skadade spelare eller publik på vår träning kan vi engagera dessa med att hämta bollar under övningen. Detta är speciellt viktigt när vi värmer upp med kvadraten. Varje kvadrat bör ha två bollkallar. En har alltid tre bollar, en under vardera armen och en under sin sula. Bollen under sulan rullas alltid in rakt in i mitten på kvadraten när boll åkt ur denna. Säg gärna ”ny boll” så inte spelare springer och hämtar bortslagen boll så de andra får stå och vänta. Den andre bollkallen hämtar bollen och ger till den förste som nu har tre bollar igen. Varför just tre? Erfarenhet säger att det behövs då det kan ta lång tid att hämta en boll och att det under den tiden kan åka ut två bollar.

 

När det gäller bollar är det viktigt att vi har lagom många bollar för övningen. Med lagom menar jag att det inte blir brist vid någon station men även att det inte dräller av bollar som är i vägen. Det är svårt att veta så börja hellre med för få bollar i början och addera när det blir brist. Hellre lågt tempo i början än bollar i vägen. Är det en skottövning så instruerar du målvakten att slänga ut bollen rakt åt sidan. Har du fler än en målvakt roterar de säkert i målet och då är den andres uppgift att se till att bollarna kommer till rätt plats genom att curla dessa dit. Inga bollar får rullas genom övningsområdet.

 

Efter avslutad övning samlas laget igen i halvcirkel för feedback. Syftet är att återkoppla till övningen och vad vi gjort för att förbättra oss. Genom att vi även pratar om det meddetsamma efteråt förstärks intrycken men även förbättringsförslag på själva övningen lyfts fram. Har man blyga spelare som jag hade under UEFA kursen jag gick och som inte vågade säga något när jag frågade så ställ gärna frågan direkt till en spelare. Först lite mjukt som en öppen fråga för att överhuvudtaget få ett svar: ”Var övningen bra Kalle?”. Om han svarar nej har vi en intressant diskussion framför oss. Om han svarar ja så kan du gå vidare med att först fråga Kalle varför den var bra. Sen kan nästa fråga gå till Pelle: ”Hur kan vi göra övningen bättre?”. Slutligen kan du slänga ut en fråga fritt till laget så du får svar. På nästa träning vet laget att de kanske kommer få frågan och är då mer alerta genom hela övningen.

Förbättringsmodell

Du måste som coach ha ett tydligt syfte med varje träning och jobba med ständig förbättring samt använda dig av en beprövad förbättringsmodell och inte blint förlita dig på din erfarenhet.

 

Min modell som jag använder heter PDCA och används främst inom den bransch jag jobbar, IT-sektorn, för att förbättra verksamheten och projekten. Plan, Do, Check, Act står detta för och togs fram av Dr Edwards Deming på 60-talet då han var verksam med att bygga upp Toyota i Japan efter kriget. Han menade att förbättring måste vara ständig och verka i korta cykler istället för att göra stora ingrepp en gång om året. Bilden nedan symboliserar PDCA och innebär att förändring är konstant, man försöker alltid förbättra nuläget oavsett hur bra det går.

 

PDCA

 

Plan/Planera

Plan innebär att man föreslår en eller flera lösningar. I futsal innebär det att man som coach tar ut laget till nästa match och bestämmer taktiken beroende på motståndare samt vårt tabelläge. Möter vi serieledaren och är nöjda med kryss så vi kommer spela ytterst defensivt och våra målgörare kommer få lite speltid jämfört med våra defensivt starka spelare. Här kan man jobba med en SWOT analys för att ta fram underlag till detta.

Do/Utför

Do innebär att man genomför planen och ser till att samla in mätvärden på hur planen gick. I futsal innebär det att man spelar matchen och videofilmar den för senare analys. Som sagt, videofilmning av HELA matcher är ett måste för detta. Gärna med en kameravinkel från bakom målet så blir spelmönster mycket tydligare och ur spelarens perspektiv. Man kan också be någon föra statistik över matchen för att få in mätdata. Exempel på värdefull statistik är bollinnehav, skott på mål, skott från vilka lägen, typ av skott (fasta, kontring, långskott) etc.

Check/Analysera

Check innebär att man analyserar det data som är insamlat från Do-fasen för att agera på detta. I futsal innebär det att samla laget för att se matchen tillsammans på video eller lägga den på nätet för enskild visning och att komma överens om vilka förbättringar vi kan göra samt vad som vi var bra på och skall bli ännu bättre på. Denna feedback är väldigt viktig och jag rekommenderar att man gör det efter en god natts sömn. Att i omklädningsrummet efter matchen analysera en förlust är inte lönt då besvikelsen är stor. Av mina spelare kräver jag att alla har sagt sina synpunkter på matchen senast 24 timmar efter matchen, dock tidigast morgonen efter. Vi använder en Facebookgrupp för denna diskussion. Statistiken som vi samlade in använder vi för att dra slutsatser. T.ex. ett bollinnehav på 80% men endast fem skott på mål och ett slutresultat på 2-2 kan man dra många slutsatser av.

 

Vill du ta ytterligare ett steg för att systematiskt kartlägga ditt lag så kan du använda metoden 5-why för att hitta grundorsaken till ett problem. Så här kan det se ut för att få fram en lösning på varför vi hade för få skott på mål som du ställer till laget:

 

 1. Vi kom aldrig i bra skottpositioner. Varför?
 2. Vi spelade på vår pivot som hela tiden tappade boll. Varför?
 3. Vår taktik var ju ”långa bollar på Bengt”. Varför?
 4. Det gick ju bra mot i den förra matchen. Varför?
 5. De låg ju sist i tabellen och vi först och då passade den taktiken bättre.

 

Lösningen i detta fall blir att ha olika taktik mot olika lag eller kanske att byta ut Bengt.

Act/Agera

Fasen Act innebär att implementera de analyser man gjort i checkfasen. I futsal innebär det att träna på det vi lärt oss av senaste matchen och feedbacken men även förbereda för nästa match som har nya annorlunda utmaningar. Här möter vi vår huvudkonkurrent om platsen ovanför strecket och en annorlunda taktik behövs. Det är här vi kan ställa oss frågan varför vi håller på med förbättring, med andra ord träning. Många tränare idag kör någon ”kö-övning” som han hittat på nätet och som ser spännande ut men det finns ingen koppling till mellan denna övning och den senaste matchen. Här skall vi se till att vi återkopplar innan träning till spelarna och förklarar träningens syfte. T.ex. att förbättra försvarsspelet eftersom det var dåligt i matchen senast.

 

Sen går man tillbaka till Plan igen och så håller det på. Ungefär var fjärde cykel skulle jag rekommendera att sitta ner och fundera kring själva processen och hur man kan förbättra den. Man kanske kommer fram till att det behövs en bokstav till, typ PDCOA, där O står för något som saknas.

 

En futsalvecka mitt i säsong med PDCA kan då se ut så här

 

 • Torsdag – Träning (Plan)
 • Söndag – Match (Do)
 • Måndag – Videoanalys (Check)
 • Onsdag – Träning (Act)

 

De träningar jag håller kan tyckas fantasilösa i längden med mycket matchspel och få övningar men den dagen vi kan träna 3-4 gånger i veckan kommer även jag nöta isolerade situationer för att få till det lilla sista. Tills dess är minst 60% av träningstiden matchspel.

Varje träning måste ha ett syfte. Jag uppskattar när spelare frågar varför vi gör just denna övning. Det tyder på att spelarna ifrågasätter och kritiskt granskar det jag planerat och inte bara accepterar. Jag försöker innan träningen berätta om syftet med dagens träning. Om vi var dåliga senast i försvarsspelet så påpekar jag detta och har därför som syfte med träningen att förbättra försvarsspelet med en övning om just detta samt ideliga avbrott i matchspelet som alltid följer. Då går jag in och ger omedelbar feedback på bra eller mindre bra sekvenser i försvarsspelet. Jag kommenterar dock inte anfallsspelet som inte har koppling till denna tränings syfte.

 

Ett typiskt träningspass på 1,5 timme kan se ut så här:

 

 • 18:30 Samling och eventuella böter för sen ankomst som laget sätter
 • 18:45 Alla ombytta och genomgång av träningen där syfte och teknik lärs teoretiskt ut samt uppdelning av lag.
 • 19:00 Uppvärmning inom varje lag ledda av en spelare i respektive lag.
 • 19:15 Teknikövning och träningens syfte (ex sulspel, rörelse, skott etc.) lärs praktiskt ut.
 • 19:30 Spel mellan lagen. 5 minuters matcher. Första målet vinner. Om vi har tre lag så väljer jag ”Vinnaren står kvar” annars tiominutersmatcher med timeout emellan. Spelet stoppas av mig under spelet för genomgång av faktiska situationer och dess genomförande med hänvisning till träningens syfte.
 • 20:15 Avslut med konditions- eller styrkeövning alternativt fortsatt spel om tempot är högt och kvaliteten är hög.
 • 20:25 Nedjoggning och inplockning av material.
 • 20:30 Utvärdering och feedback i omklädningsrum.

FC Barcelonas träningsvecka

Ska man träna som proffsen gör måste man också ha spelare som är heltidsproffs och ha halltider till detta. Inget för oss i Sverige på många år men det kan ändå vara intressant att veta vad som krävs att bli en toppklubb. FC Barcelona som räknas som den bästa klubben i futsal har inget uppehåll under säsongen trots att maj-augusti är fria från matcher. FCB försöker att behålla samma form under hela säsongen. Matcherna är oftast på lördagar eller söndagar och endast dag efter match är träningsfri. Sen tränar de hög intensitet uthållighet den första dagen av veckan, styrka fyra dagar innan seriematchen, uthållig snabbhet tre dagar innan, anaerob uthållighet två dagar innan och sista dagen tränas accelerationssnabbhet. Fysikträning tränas inte enskilt utan alltid kopplad till taktiska principer.  Taktik mässigt tränar FCB i början av veckan de principer som tillhör spelmodellen och de moment som laget gjorde fel i föregående match. I slutet av veckan tränas momenten för att anpassa sig till nästa motståndare.

Kvadraten

Som coach är uppvärmning det första du skall delegera till laget att sköta själva. Kom gärna regelbundet en kvart försent till träningen och kräv att spelarna då är uppvärmda. Detta är det första steget i självorganisering av laget som sedan kommer leda till att du som coach kan sitta på läktaren och njuta av ditt självspelande piano.

 

Det finns en uppvärmningsövning som har allt – kvadraten. Det är samma övning som svenska landslaget i fotboll använder. När du instruerat denna övning de första 2-3 gångerna så kan du förvänta dig att detta fungerar automatiskt utan att du finns där. Kvadraten är den gamla hederliga övningen där 4-6 spelare står i en ring/kvadrat och 1-2 spelare i mitten som jagar bollen. För att inte få dödtid när bollen åker ur kvadraten så skall det finnas minst en bollkalle som slänger in ny boll. Kanske har du sådan disciplin i teamet så skadade spelare kommer ner i alla fall, då kan du använda dessa. Kvadraten är bra på många sätt:

 • Den får nya spelare att känna sig snabbt hemma eftersom övningen är bekant så man lätt kommer in i gänget.
 • Den involverar boll mycket.
 • Den jobbar med att få hjärnan ge snabba beslut till fötterna.
 • Den har ett tävlingsmoment inbakat som gör att man inte står stilla.
 • Den är utbyggbar och blir aldrig tråkig.

 

När spelare går in på planen till en träning skall de sträva efter att bilda en kvadrat så fort som möjligt för att köra igång. Vartefter spelare ansluter så skapar man fler kvadrater. Tumregler:

 • 1-3 spelare – jonglera med en boll tillsammans
 • 4-5 spelare – 1 kvadrat med en i mitten
 • 6-7 spelare – 1 kvadrat med två i mitten
 • 8-9 spelare – 2 kvadrater med en i mitten
 • 10-14 spelare – 2 kvadrater med två i mitten
 • +15 spelare – 3 kvadrater med x i mitten (ha aldrig fler än tre kvadrater då det inte finns plats för det i hallen. Öka antalet i mitten till tre)

 

Det är viktigt att få tempo i övningen och därför måste det finnas bollkallar som hämtar bollar så åker ur kvadraten. Skadade spelare eller åskådare hjälper till med att vara bollkalle. Varje gång när bollen åker ut ur kvadraten så slänger dessa in en ny boll. Spelarna skall aldrig hämta bollen så vi får ett lågt tempo i kvadraten.

 

Övningens regler ändrar man hela tiden men grundregeln är att den som slår en dålig passning så att mittenspelaren nuddar (behöver inte ta) bollen får byta plats med spelaren i mitten och jaga boll. I början så spelar man helt utan begränsningar såsom antal touch etc. Vartefter säsongen går så blir kvadraten mer och mer avancerad. Här följer ett antal utbyggningar av kvadraten man kan addera allt efter spelarna blir bekväma med övningen:

 

 • Justera antal touch på bollen innan man passat vidare. Notera att det handlar om exakt detta antal touch inte fler, inte färre. Har vi bestämt två touch så är det inte OK med en eller tre.
  • 1 touch gör att spelet blir lite för hafsigt men kan användas på slutet.
  • 2 touch är idealt för futsal. Ta emot med sulan och slå vidare med den andra foten.
  • 3 touch kan användas för att få ännu snabbare fötter då det blir lite dans med bollen.
  • Fler touch bör undvikas.
 • Man måste ropa sitt eget eller spelaren man passar tills namn efter/innan passen. Bra om man har nya spelare.
 • Spelare som står på stilla på hälarna löper ett maxvarv runt ringen eller byter med spelaren inne.
 • Tunnlar ger armhävningar eller att få fortsätta en gång till efter att man erövrat bollen.
 • Den spelare som går in i mitten bestämmer antalet bolltouch.
 • De spelare som passat måste byta position med annan i kvadraten.
 • De spelare som passat måste byta position med annan i kvadraten och samtidigt blocka en spelare i mitten genom en lätt tackling bröst mot axel.
 • Räkna högt varje passning upp till 20. Vid 20 så byter man i mitten och denne gör ett straff.
 • Boll som spelas i luften ger ett straff.

Målvaktsträning

Det är svårt att få till specifik målvaktsträning samtidigt som man tränar utespelarna eftersom ytan 40*20 begränsar detta. Om vi har den lyxen att ha en målvaktstränare eller om en av målvakterna tar på sig denna roll så kan man avlysa 1/3 del av planen för målvaktsträningen och köra avslutsövningar på den andra delen. Jag rekommenderar då att lägga ut bänkar tvärs hallen så bollar inte rullar över och stör.

 

Jag förordar att målvakterna har en separat målvaktsträning med bara rörelsemönster i målet en gång i veckan. Kanske innan en ordinarie träning? Kanske kan ni dela på denna träning med en annan förening för att utnyttja de få målvaktstränare det finns maximalt. Dock måste vi bli mycket bättre att engagera målvakterna i vår träning. Om vi anammar de principer med spelövningar i stället för kö-övningar löser sig det automatiskt men om vi fortsätter med våra kö-övningar kan det hända att målvakterna inte behövs. Då måste vi planera in specifika målvaktsövningar i avskild del av hallen för dessa.

Panna

En utmärkt övning och faktiskt en egen sport är Panna som främjar tekniken och även konditionen på små ytor. Panna kommer från Holland där vuxit upp som en egen sport. Det är futsal på en mycket liten plan med sarger och små mål. Man spelar en mot en eller två mot två med en futsalboll.

Matchtiden är 2×3 minuter och flest mål vinner. En extra krydda är dock själva ”Pannan” – en tunnel på motståndaren.  Om detta sker så är det ”knockout” – oavsett ställning i matchen vinner den som slår tunneln. Annars är det som vanligt att flest mål vinner. Panna spelas gärna även när vi är för få på träningen. Med det menar jag när vi är färre än åtta spelare då man inte kan spela tvåmål över hela planen. Ibland kan man ha tillgång till innebandysarg i hallen och då blir detta en rolig övning med mycket rörelse, boll och konditionsträning. Nedan följer regler som kan användas för både tävlingsspel och träningsspel. I träningsspel så är det lämpligt med 3-4 lag med två spelare i varje. Vinnaren står kvar. Vilande lag hämtar bollar som kommer ut ur buren.

Panna-SM

Panna-SM har spelats fem gånger och är ett kul sätt att skapa ett event, kanske i ett köpcenter. Hör av dig så hjälper jag till med bur och annat material som krävs för att arrangera ett SM hos dig.

 

År Arrangör Vinnare singel Vinnare dubbel
2006 Ulricehamn Futsal Club Emil Jylhänlahti Spelades ej
2007 Vadstena GoIF Emil Jylhänlahti Spelades ej
2008 Stockholm Futsal Club Daniel Melki Rafii/Basberber
2009 Stockholm Futsal Club Daniel Melki Lizarazu/Tijero
2010 Laholm FC Tom Hjälmefjord  

 

Fullständiga regler för Panna

 • Klasser: Singel och dubbel. (inga speciella dam- eller ungdomsklasser)
 • Matchtid: 2*3 minuter. Vid oavgjort vid full tid spelas sudden-death i ytterligare 2 minuter. Klockan stoppas inte vid full tid. Om matchen då fortfarande är oavgjord lottas vinnare med sax, sten, påse en gång. Tiden stannas endast om bollen försvinner (långt utanför sargen) – annars rullande tid genom matchen.
 • Boll utanför spelplan: Om boll försvinner utanför planen kastas bollen åter in i spelet av domaren in i mitten av planen på marken (ej uppkast i luften).
 • Mål: När hela bollen passerat mållinjen. Avspark sker från eget straffområde när målgörande lag backat till egen planhalva och när domare ger signal för avspark. Mål får ej göras via sargen.
 • Boll: Futsalboll.
 • Plan: Planen skall vara mellan 3-5 meter bred och 5-7 meter lång. Planen omgärdas av en sarg eller stängsel i valfritt format eller omgärdad av spelare/åskådare som kan slänga in en ny boll när den åker ut. Underlaget är valfritt.
 • Målburar: Skall vara ca 1 meter bred och ca 0,5 meter hög. Målburarna kan vara infällda i sarg eller fristående på planen.
 • Vid fristående målburar skall 1 meter bakom målet lämnas för spel bakom dessa.
 • Om målburen flyttas ur sitt läge görs paus i spelet (ingen domarsignal) tills målburen är placerad på sin plats. Spelare som hade bollen gör avspark från egen planhalva när motståndaren är redo.
 • Straffområde: I straffområdet, som är en yta framför mål med en radie på ca 1 meter, får man inte stå stilla med någon del av foten. Det är dock tillåtet att passera igenom utan att stanna.
 • Vinnare: Antingen
  • Flest mål vid full tid
  • Först till 5 mål
  • Tunnel på motståndaren (s.k. Panna – se nedan) = vinst med 5-0
  • Om motståndaren får ett rött kort
 • Panna (tunnel): En Panna är en boll som slås av en spelare mellan motståndarens ben och uppfyller alla följande kriterier. Bollen…
  • tas emot av samma spelare som slår tunneln, på andra sidan av motståndaren.
  • vidrör ej sarg eller målbur.
  • vidrör inte annan spelare (vid dubbel).
 • Frispark döms vid:
  • alla slags tacklingar, även vid s.k. 50/50
  • liggande spel (ett knä eller ben i golvet)
  • hands – boll som avsiktligt tas med handen eller boll på hand som skyddar målet.
  • maskning – boll sparkas avsiktligt bort eller om man inte försöker anfalla.
  • osportsligt uppträdande.
  • stillastående i straffområde.
 • Straff: Vid frispark som hindrat uppenbar målchans. Läggs från eget straffområde med öppet mål.
 • Gult kort: Finns inte. Tillsägelse om att nästa gång är det rött kort. Främst tillämpas detta vid hårt spel vid sargen.
 • Rött kort: Vid grövre förseelser eller ohörsamhet mot tillsägelse = förlorad match med 5-0.
 • Avstånd: Alla fasta situationer (frisparkar, avsparkar, straffar) läggs från eget straffområde. Motståndaren skall vara på sin egen planhalva.
 • Utrustning: Gymnastikskor eller släta skor utan dobbar, i övrigt utrustning som inte kan skada motståndare. Vid dubbelspel skall laget ha samma tröjfärg.

Övningar

Denna del lämnar jag tomt tills vidare. Det finns en uppsjö av övningar att hitta på internet. Se kapitlet nedan om inspiration där jag listar många källor till övningar för att slipa på detaljerna. Men jag öppnar samtidigt upp att till nästa utgåva av denna bok ha med de bästa övningarna. Kanske vill du skriva detta kapitel?