16 april, 2019

Försvarsspel

OK, vi har nu bestämt oss för en strategi och en skola samt om vi skall ha en statisk eller dynamisk taktik och är redo för att börja jobba med vår taktik. Kanske skall vi vinna SM med en dynamisk taktik och den spanska skolan? Detta kan vi ända senare men vi bör ha en väl definierad, förankrad och kommunicerad startpunkt.  Karaktäristiskt för försvarsspelet är att vi är aggressiva mot bollhållare men försöker inte ta bollen om denne inte slarvar. Vi kommunicerar mycket mellan spelarna och berättar för varandra var det finns behov av markering etc. Vi har hela tiden kontring i tankarna när vi kan skära av en passning. Och vi har ett kroppsspråk (t.ex. ej stå upprätt) som talar att vi är redo för försvar.

 

 

Försvarsspel är det svåraste med futsal och det man ska fokusera på först att lära sig. Anfallsspelet kan man som sagt klara med improvisation under tiden. Jämfört med anfallsspelet är försvarsspelet mer komplicerat då man skiftar mellan omställning, positionsförsvar och försvar vid fasta situationer för att få ett dynamiskt försvarsspel som anpassas till motståndarens taktik samt till bollens position och som inte gör oss förutsägbara.

 

Försvarsspelet delar man upp på tre olika typer

 

 • Försvar
  • Omställning
  • Positionsförsvar
  • Försvar vid fasta situationer

 

Grundläggande för försvarsspel är dock att först förstå vissa begrepp som defensiv höjd, försvarslinjer och stark/svag sida, blockering av passningslinjen, utbyte samt hur vi markerar spelare:

Regler för hur vi markerar en spelare

När vi har markering av en spelare så finns fyra regler att tänka på

 1. Se till att du har en inner position och att du är mellan honom och målet. Tvinga spelaren ut mot kanten hellre än in mot planen.
 2. Attackera utrymmet innan spelaren men inte ända fram, stanna ca 2 meter innan.
 3. Se till att du ser din markering och bollen, vänd kroppen om det är möjligt för detta.
 4. Skapa ett understöd åt din medspelare som också markerar. Om du kan var i linje med boll, denne spelare och målet ca 3-4 meter bakom. Då vågar inte din medspelares markering dribbla.

Blockera passningslinjen

I anfall försöker vi öppna passningslinjen genom rörelse. I försvar så skall vi se till att det inte går att slå en passning framåt genom att stänga passningslinjer. Endast passningar bakåt skall vara möjliga. Här har pivot en nyckelroll att se till att passningar framför allt inte kan spelas tvärs över planen från vinge till vinge tex.

Svag och stark sida

Om du delar planen på mitten längdleders så får du två sidor. Sidan där de flesta spelarna är på och sannolikt även bollen kallas den starka sidan. Ofta försöker man i anfallsspelet överlasta på den starka sidan för att skapa ytor på den andra sidan som då kallas den svaga sidan. Som försvarare så måste man vara vaksam på detta och ha kontroll på den spelare som är längst från bollen utan att för den delen vara bredvid honom.

Växel (exchange)

Med detta menas att byta spelare man markerar om man har ett man-man försvar. Man ska inte ta växel när spelare tar en diagonal löpning eller i vår tredjedel. Den defensiva växlingen tillåter oss att ta över positionen från den medspelaren som gav oss skydd, alternativt ta över markeringen på medspelarens motståndare när medspelaren täcker oss.

Försvarslinjer

I futsal pratar man ofta om försvarslinjer som ett mått på var på planen vi positionerar vårt försvar, högt, lågt eller mittemellan. En försvarslinje är en tänkt linje från sidlinje till sidlinje genom en eller flera spelare. Med Systemet 2-2 har vi två försvarslinjer och med 1-2-1 har vi tre försvarslinjer. Den första försvarslinjen är den som är närmast motståndarens mål. Det bästa är att blanda dessa tre varianter ofta så motståndaren inte vet vad som komma skall. På så sätt kommer de ändra sin taktik efter oss och inte tvärtom. Vanligast är då 2-2 eller boxen beroende på motståndarnas anfallsformering. Anfaller motståndarna 1-2-1 så spelar även vi 1-2-1, anfaller motståndarna 2-2 så spelar vi 2-2. Första försvarslinjen ligger då på ca 13 meter och andra försvarslinjen på sex meter från vårt mål. Den försvarslinje som är längst fram i banan kallas den första försvarslinjen och sedan räknar man uppåt.

Tre försvarslinjer vid System 1-2-1

Det är viktigt att skilja på hur vi försvarar oss baserat på var bollen befinner sig. Om bollen är på motståndarens planhalva gör vi på ett annat sätt än när bollen är på vår. För att veta var och hur vi möter vår motståndare använder vi oss av försvarslinjer för att kommunicera detta. Om bollen är djupt nere i vår zon, t.ex. vid motståndarnas hörna så kan vi inte ligga kvar med vår första försvarslinje vid mittplanen. Vi måste backa hem och bli tajta, ofta genom en box. Var på planen vi har våra mest offensiva spelare kallas för den första försvarslinjen och sedan räknar man till två eller tre försvarslinjer baserat på vilket system vi spelar med. Om bollen är vunnen av motståndarna på sin planhalva och det inte är kontring, har vi bestämt vilken försvarslinje vi ska använda så att alla vet sina utgångspositioner i försvarsspelet. Är man då siste man hem från vårt tidigare anfall tar man sin plats i första försvarslinjen eftersom det är kortast hem. Likaså gör den som är först hem, fast denne tar den sista försvarslinjen, den närmast vår målvakt.

Defensiv höjd

Det finns tre varianter även kallad för defensiv höjd där vi har den första försvarslinjen och som reglerar var på planen vi möter motståndarna. Observera att det inte talar något om press. Press är ett sätt att utföra den höga defensiven som kan vara med eller utan press.

 

 • Defensiv höjd
  • Lågt (första försvarslinje vid ca 13 meter, ofta med System box)
  • Högt eller 2/3 (på motståndarnas planhalva)
  • Vid halva planen (första försvarslinjen vid mittlinjen, ofta med System diamant)

Att ligga lågt

Ligga lågt gör man gärna om man vill försvara en ledning eller om motståndarna är överlägsna. Men man använder det också som en plan C om man misslyckats med sin höga press eller sitt försvar vid halva planen. Man försöker då styra ut motståndarna mot kanterna genom att vara täta och satsa framåt på kontringar. Har motståndarna bollen djupt i vår zon så ligger vi alltid lågt.

 

Med denna variant kan man också locka ett anfallande 1-2-1 lag att försöka avsluta i mitten av banan. Den första försvarslinjen öppnar då upp i mitten för att helt skära av kanterna. Motståndarnas balans har då bara ett alternativ och det är att gå själv med bollen i mitten. När han väl valt detta alternativ stänger vi ”fällan” genom att vår andra försvarslinje stöter på bollhållaren. Här får man se upp för passningen utåt sidan men förmodligen tar han ett skott från långt avstånd som vår målvakt skall ta eller så blockeras skottet och blir till vår kontring. Att ligga lågt innebär också att man offensivt satsar på kontringar hellre än uppbyggnadsspel.

 

Defensiv höjd – Att ligga lågt

Halva planen

I denna variant så ligger första försvarslinjen på mittlinjen och den andra vid 10-meterspunkten och har gärna har vi här Systemen 1-3 eller en trubbig diamant, även kallad drake; 1-2-1. Syftet är att inte släppa motståndaren in på vår planhalva för att etablera ett spel som gör att vi måste backa hem. När vi försvarar vid halva planen har vi en man-man markering. Vi följer med mot-ståndarnas offensiva löpningar. Om vi misslyckas med detta så faller vi hem till ett lågt försvar där zonförsvar tar över.

Defensiv höjd – halva planen

2/3 av planen

I denna variant så ligger första försvarslinjen vid motståndarnas 10-meterspunkt och den andra vid mittlinjen och har gärna har vi här Systemen 1-3 eller en trubbig diamant 1-2-1.

Syftet är att störa uppspel för motståndarna. När vi försvarar vid 2/3 av planen har vi en man-man markering. Vi följer med motståndarnas offensiva löpningar. Om vi misslyckas med detta så faller vi hem till ett lågt försvar där zonförsvar tar över. Observera att denna höjd kan utföras med eller utan press.

 

Hög press

När motståndarna är trötta, vi är överlägsna eller i matchens första minuter så stressar vi gärna deras bollhållare högt. Vi låter deras målvakt rulla ut bollen till sin närmaste spelare och i samma ögonblick kommer två av våra spelare rusade emot deras spelare – men inte ända fram. Vi stannar ca två meter ifrån och skär av passningsvägarna. Om vi lyckas så slår deras spelare en långboll i panik. Själva stöten måste göras av alla tillsammans och vår målvakt måste vara med på långbollen som eventuellt kommer. Stöten får aldrig gå ända fram till bollhållaren utan vi stannar 2 meter ifrån så vi inte blir bortdribblade. Om bollhållaren spelar över bollen till den andra kanten flyttar vi över dit. Målsättningen är som sagt att motståndaren skall slå en hög långboll eller göra ett misstag i sin egen zon. När vi pressar så ligger vi aningen högre upp med vår första försvarslinje, typ vid 9 meter men vi måste då närma oss med den andra försvarslinjen till ca 11 meter. Backar våra motståndare tillbaka på grund av vår högra press så lyfter vi upp

Omställning

Den defensiva omställningen sker när vi har förlorat bollen och beroende på var på planen och hur, används två typer av defensiva omställningar, när man har chans att organisera sig eller inte – med andra ord kontring:

 

 • Omställning
  • Organiserad omställning
  • Kontring

Organiserad omställning

Vid en organiserad omställning, med andra ord en tappad boll och ej kontring (ex vårat skott utanför och målvaktens boll), så har vi tid att formera oss i defensiven. Det gör vi genom att räkna in våra spelare likt handboll där man jobbar hem till sexmeterslinjen och sedan tar positionerna utmed denna.  Om vi spelar 1-2-1 i försvar så skall förste spelare hem söka sig till balanspositionen ungefär vid tiometerspunkten. Siste spelare hem tar pivotposition vid mittpunkten och de övriga två vingarna tar sin position på kanterna ungefär vid mittlinjen så att en diamant (1-2-1) bildas. Det viktiga här är att återigen förstå att vi pratar positioner och inte roller. Om vår balans nyss har varit framme i ett offensivt läge och vi får omställning mot oss skall inte denne ställa om och ta balanspositionen. Här kanske vår pivot har kortare väg hem och tar denna position och balansspelaren tar pivotens position? I ett senare läge kan dessa spelare ta sina mer bekanta positioner. Men alla skall veta sin position man skall jobba hem till i en organiserad omställning.

Kontring

Här har vi tappat bollen på motståndarnas planhalva och vi hinner inte hem med hela laget. Motståndarna kontrar i full fart med en man mer och vi är i numerärt underläge. Jag säger att det finns tre saker att tänka på vid kontring:

 

 1. Hinn ikapp ”min” gubbe
 2. Styr bollhållare utåt planen så inte diagonalpass till fri spelare kan slås.
 3. Målvakten styr sina förvarare högljutt så att de vet om målvakten vill ha skott eller passning.

 

Vid kontring gäller det att jobba hem fullt ut för de som kommit på efterkälken. Ofta ser jag en av våra spelare som just missat öppet mål och som tar sig tid med att slå näven i målburen av besvikelse. Denne spelare får strax duscha, här gäller det att ta en löpning för laget och hinna upp den motståndare som är sist. Framförallt är det viktigt för vår näst siste man hem – att denne kommer ikapp motståndarnas bollhållare och kan stressa denne till misstag eller ännu hellre glida ikapp och ta bollen. När motståndarna kommer över på vår planhalva i full fart är målvaktens uppgift att styra försvararna. Här finns det ett problem om man har två målvakter med olika sätt att jobba. Vissa gillar att släppa skytten fri mot målvakten och spärra av passningsvägar. Andra målvakter vill av vi stoppar skott så denne kan skära av passningen. Mitt förslag är att målvakterna som vi har enas om ett sätt. Att ha båda i ett lag blir svårt att träna och komma ihåg när det väl är kontring. Har vi en tydlig förstemålvakt så är valet lätt men om vi har fler jämbördiga målvakter bör vi enas.

 

Vi måste också vi bromsa motståndarnas kontring och det görs genom att styra ut bollhållaren mot kanten samtidigt som våra spelar jobbar hem och kommer ikapp. Vi backar därför hem sidledes så fort det går och är beredda att stöta på bollhållaren innan denne kommer in i straffområdet. Om motståndaren kommer emot dig med hög hastighet och du kommer bli frånsprungen så kan du chansa med att gå ner med ett knä i golvet och fälla ut ett ben åt det håll du tror han kommer gå. Han kommer då med stor sannolikhet springa in i dig (= din frispark) eller fastna med bollen (= din kontring). Tänk på att om vi bryter kontringen så har vi kontring, försök tänk offensivt.

Kontring 2 mot 1

2 mot 1 kontringen är ovanligt men här skall spelare #2 försöka fördröja och förskjuta. Fördröja så våra spelare hinner ikapp och förskjuta så deras bollhållare får en sämre position ute på kanten. Det vi absolut vill undvika är diagonalpassen från deras bollhållare som ofta gör att vår målvakt inte hinner sidledsförflytta sig och ofta kan då bollen slås i öppet mål.

Kontring 2 mot 1

 

Kontring 3 mot 2

Om vi får kontring mot oss 3 mot 2 så vill jag att vi inte backar hem längre än till niometerslinjen i handboll. Där ställer vi oss upp och försöker locka bollhållaren till skott genom att markera ut passningsalternativen. Luckan i mitten får dock inte bli för stor så bollhållaren kan gå närmare än 10 meter. Målvakten måste här möta upp i mitten och spelare #2 måste stressa bollhållaren. Om bollhållaren är spelaren i mitten kan man tänka sig att spelare #2 och #3 bildar en mur i mitten och tvingar spelaren till en passning.

 

Kontring 3 mot 2

Positionsförsvar

Med positionsförsvar menar vi hur vi organiserar oss i försvarsspelet. Vi delar upp positionsförsvaret på olika typer och system av försvar. Typ av försvar är hur vi tar vår markering och systemet definierar vilken formation vi skall ha. Dessa två parametrar i kombination ger oss positionsförsvaret vi skall träna så mycket på.

 

 • Positionsförsvar
  • System
  • Typer

Försvarstyper

I internationell futsal finns tre olika försvarstyper man i princip använder:

 

 • Typer
  • Man-man
  • Zon
  • Mixed

 

Vilket man väljer beror på hur motståndarna anfaller och var bollen är på banan. Man ändrar alltså försvarssystem om bollen är djupt nere i vår anfallszon till zonförsvar men man inleder oftast med man-man högre upp i banan.

Försvarstyp man-man

Man-man innebär punktmarkering av spelare och att man följer denne hela tiden. Vana futsallag kommer då blocka oss och skapa ”krockar” mellan våra egna spelare som resulterar i frilägen. Undvik denna försvartyp om ni inte är tidsnöd och måste erövra bollen. Glöm dock aldrig att en felvänd spelare aldrig kan göra mål. Systemet är bra att använda mot bättre lag än oss för att störa nyckelspelare. Vi använder detta i kombination med vårt försvar vid halva planen och aldrig vid ett lågt försvar då zonmarkering är att föredra. Notera hur vår spelare #4 nedan följer efter och har försvarssida på motståndaren. Spelare #4 är alltid närmast målet. I denna form av försvarsspel är varje spelare ansvarig för sin egen motståndare, men får dock inte tappa fokusen på vart bollen är. Detta är den viktigaste försvarsformen då alla annan försvarstaktik bygger vidare på denna.

 

Generella överväganden:

 • Det viktigaste är motståndaren och sen bollen, därför fokuserar varje försvarare på sin motståndare vilket är det omvända mot ett zonförsvarsspel.
 • Tillvägagångssättet som varje försvarare markerar sin motståndare är olika. Allting beror på motståndarens position på planen om inte tränaren har instruerat specifika markeringsuppgifter för vissa spelare.
 • Försvarandet kommer att ske bakom bollen, för att om möjligt underlätta att täcka yta för sina medspelare (med andra ord; stänga ner mitten av planen).
 • Att sno åt sig bollen och att förutse motståndarens passningar underlättar givetvis.
 • Målvakten sköter försvarandet mot parallella passningar.

 

Fördelar med man-man försvar:

 • Det är mer aggressivt än zonförsvar, vilket ger möjligheter till snabba kontringar. Försvarsspelet intensifieras när motståndarna närmar sig vårt mål.
 • Försvarsspelarnas jobb är väldefinierade, vilket naturligt ökar aggressiviteten av försvarsspelet.
  – I vissa situationer när laget ligger under, ges möjligheten att snabbt återerövra bollen, men detta kan dock vara en väldigt riskfylld taktik.
 • Passningslinjer reduceras, vilket möjliggör för misstag från motståndarna när de passar bollen.

 

Nackdelar med man-man försvar:

 • Det kräver stor psykisk- och mental styrka.
 • Det är mycket svårare att stänga ytor då fokusen mest ligger på att tänka man-man.
 • Det skapas en del fria ytor när alla följer sin motståndare.
 • Det tillkommer fler frisparkar, då det sker mer kontakt mellan spelarna och det är mer aggression vid denna typ av försvarsspel.
 • Blocking, blockeringar m.m. (taktiska, offensiva tekniker) är väldigt farliga i denna form av försvarsspel då de kan generera förvirring.
 • Denna typ av försvarsspel rekommenderas inte för slöa spelare, då spelet kommer utvecklas till ett snabbare sådant.

 

Man-man försvar

Försvarstyp zon

Att ha zonförsvar innebär att man delar in i del av vår egen planhalva i fyra zoner och spelar 2-2. Motståndare som kommer in i zonen markeras av zonens ”ägare”. Detta system är bra mot bättre fotbollslag utan futsaltaktik då dessa förmodligen löper väldigt mycket och vi kan med små medel försvara stora ytor. Vi använder zon vid ett lågt försvar och aldrig vid ett högt försvar då man-man är att föredra. Notera att den första försvarslinjen har en större zon att markera samt att man släpper kanter och framför mål förutsatt det inte står någon motståndare där. I detta system sätts kollektivet på stora utmaningar och det ställs stora krav på kommunikation mellan spelarna. Speciellt vår målvakt måste prata hela tiden och tipsa om markeringar som kommer och går. Till skillnad från man-man är detta system inte så jobbigt för spelarna. Den andra försvarslinjen kan vila sig en hel del och låta motståndarna springa sig trötta och bädda för vår kontring. Systemet passar väl mot lag som har sämre passningskvalitet men är svårt att lära sig kontra man-man systemet.

 

För zonförsvar brukar man säga att det finns sex principer att följa:

 1. Bollhållaren måste alltid ha press
 2. Försvarslinjerna måste vara kompakta, nära varandra.
 3. Vår ena vinge måste vara vaksam på spelare vid sidlinjen och inte tillåta inspel/skott.
 4. Vår andra vinge (där bollen inte är) måste vara beredd att stänga i mitten om vår balans hamnar på den andra kanten.
 5. Spelarnas huvuduppdrag är att skära av passningar
 6. Målvakten måste ta ansvar för sidledspassningar inom eget straffområde.

 

Generella överväganden:

 • Laget stannar bakom bollen, så länge inte spelet sker vid hörnen närmast målet.
 • Spelare måste konstant kommunicera med varandra vid zonförsvar.
 • Referensen för spelarnas positioner är alltid bollen, vilket är anledningen till att försvararna konstant måste ändra sin position efter bollens rörelse.
 • Motståndaren som har bollen måste alltid sättas under press och såväl passnings- som skottlinjerna måste blockeras.
 • Kollektivt ansvar är nyckeln. Spelarna hjälper varandra, vilket underlättar täckningen av ytor. Ingen individualism.
 • Hög intensitet.
 • Undvik att en spelare markerar två spelare.
 • Motståndaren som har bollen måste konstant känna sig pressad, speciellt i ögonblicken där bollen inte är helt under kontroll. Detta föranleder att denne inte kan tänka klart och att denne kommer göra misstag.
 • Spelarna måste alltid kunna se bollen. Detta är en sanning för alla former av försvarsspel.
 • Nyckelområdena ska ha stört beskydd (Mellan 12-15 meter från det egna målet).
 • Spelarna måste ha kännedom om bollen och motståndarna som träder in i deras respektive zoner. Försvarsspelet måste rotera mot bollen (kom ihåg starka och svaga sidor).

 

Fördelar med zonförsvar:

 • Ökar skyddet av ”D”. Mitten av planen stängs ned, vilket förhindrar passningar till Pivoten och skott från nära håll.
 • Det blir enklare för spelarna att täcka upp positioner för sina medspelare.
 • Mindre risk för frisparkar (åtminstone är det målet!)
 • Mindre psykisk trötthet.
 • Det är enklare att återerövra bollen och ta åt sig den från returer, vilket gör det enklare att kontra.
 • Återerövringslöpningar är enklare.
 • Det är en väldigt bra försvarstaktik mot lag som är dåliga på att passa.
 • Det är en bra taktik för slöa(re) försvarare.
 • Vi i Sverige är vana med zonförsvar från fotbollen.

 

Nackdelar med zonförsvar:

 • Det är mycket att lära.
 • Det uppstår problem i vissa delar av planen där anfallarna blir överlägsna i antal spelare i jämförelse med försvararna.
 • En svag taktik mot spelare med bra skyttar.
 • Extremt högt fokus krävs av den första försvarslinjen.

 

Se på illustrationen nedan som innebär att respektive zon är av olika storlek beroende på var bollen är. Det innebär att zonen närmast bollen är den minsta så att det finns understöd från de två närmsta zonerna. Självklart är dessa linjer inte något som tvingar oss men förstår man principen med zonernas olika storlek beroende på bollens läge så kommer understödet som är så viktigt i zonförsvar fungera bättre.

 

Zonförsvar med bollen högt upp i banan

Zonförsvar med bollen djup ner på vår planhalva

Försvarstyp mixed

Detta försvarssystem är det vanligaste i internationell futsal och förutsätter att man möter rörlighet med rörlighet. När motståndarna har stor rörlighet, med andra ord spelar futsal, så måste vi följa med deras spelares offensiva löpningar. Zonerna som då används är av samma storlek som vid zonförsvar men eftersom bara det finns tre zoner istället för fyra så fokuseras dessa på mitten av banan och låter spelare som har boll ute på kanterna (svaga sidan) stå relativt omarkerade. Vissa spelare försvarar via man-man och andra via zonförsvar. Vanligtvis används denna form av försvarsspel som så att tre spelare zonförsvarar medan en försvarar via man-man, på hela planen då man vet med sig att motståndarna förlitar sig kraftigt på denna spelare. Ibland använder man två spelare till zonförsvar och två spelare till man-manförsvar.

 

Generella överväganden:

 • Att dela försvarsansvaret på tre spelare (istället för fyra) kommer göra det enklare för det anfallande laget att hitta fria ytor och passningslinjer. Detta kommer leda till målchanser. Allt handlar om hur mycket yta dessa tre försvarsspelare klarar av att täcka.
 • Av anledningen ovan är det rekommenderat att de tre spelarna som zonförsvarar är positionerade på deras 1/3:s sida av planen och att spelaren som försvarar via man-man försvarar på hela planen konstant.
 • Denna typ av försvar bör överraska motståndarna.

 

Försvarstyp mixed

Ovan följer #5 sin markering tills #3 har bättre förutsättningar för att markera och tar då över. #5 zon markerar sedan närmaste spelare.

Försvarstyp alternerande

Denna form av försvarsspel inleds med att laget spelar zonspel i väntan på att förstå hur motståndarna har lagt upp sin taktik. Därefter kan varje spelare få en fast motståndare att försvara sig mot för resten av matchen, om inte ett byte av motståndare sker med en medspelare.

 

Generella överväganden:

 • Man-manförsvaret sätts upp efter motståndarnas förutsättningar eller hur lagets coach ser hur matchen utvecklas.
 • Försvaret är spritt och kan användas överallt på planen, men försvaret sker oftast på den egna planhalvan.
 • Den rekommenderade formationen för försvar på den egna planhalvan är ett tre linjers försvar med 1-2-1.
 • Laget ska försöka undvika att bollen når motståndarnas Pivot via mitten av försvarsspelet.

Formation

En formation, även kallad försvarssystem, inom futsal anger spelarnas grunduppställning och disposition på planen. Försvarssystem är beskrivna med antalet spelare i varje lagdel räknat från den defensiva delen, (målvakt ej inkluderad). Till exempel 1-2-1 som beskriver systemet enligt följande: 1 balans, 2 vingar och 1 pivot. I fotboll finns ofta 4-4-2 och 4-3-2-1 men i futsal finns i princip dessa varianter i försvarsspelet:

 

 • 2-2 (även kallad boxen)
 • 1-2-1 (diamanten eller draken)
 • 1-3 (T eller Y)
 • Boxplay 4-5
 • Boxplay 3-4

 

Jag väljer dock alltid den formation som är bäst anpassat för hur motståndarna anfaller. Med det menar jag att om motståndarna anfaller med 2-2 så försvarar vi oss med 2-2. Vissa hävdar att man skall spela sitt eget spel och inte rätta sig efter motståndarna men det är enligt min mening inte respektfullt mot motståndarna. Det är som man bara skulle titta på sina egna pjäser i schack och strunta i vad motståndaren gör med sina. Det är alltid spännande det första bytet i matchen för då blir det tydligt vilken taktik motståndaren använder. Att då ta time-out tidigt och anpassa sig rekommenderar jag varmt istället för att köra sitt eget race och tro att vi är så pass bra så att allt runtomkring inte spelar någon roll.

 

Observera att vi i försvarsspelet talar om utgångspositioner när motståndarna försöker bygga upp sitt spel och komma till sin etableringsfas, vilket vi vill hindra. Dessa formationer ger oss en trygghet till att börja med men sedan kommer saker ändras. Tex när de får in en boll bakom vår första försvarslinje, då duger det inte att stå kvar i samma formation, då måste vi justera oss. Om bollen är djupt i vår zon (motståndarnas avslutsfas) så föredrar jag en 2-2 formation som en box med man-man försvar. Är de däremot bara kvar i etableringsfasen så väljer jag oftast 1-2-1 och man-man. Men som sagt, det beror helt på matchens utveckling. Det finns inga regler, bara erfarenhet och magkänsla.

Formation 2-2

Att spela 2-2, även kallad box, i försvar innebär att man har två försvarslinjer. Detta är ett bra system för nybörjare då vi är vana vid detta från five-a-side när man spelade fotboll samt att det är enkelt. Detta sker oftast i kombination med ett lågt försvar. Den första försvarslinjen bör vara ungefär vid 12 meter och den andra vid 9 meter. Två spelare vid varje. Försvarslinjerna får inte backa ner i knäet på målvakten så ett max läge för att backa bör vara ca 10 meter för den första försvarslinjen och sex meter för den andra. 2-2 är en formation som ofta används på en introducerande nivå i futsal eftersom den är lättförstådd för spelarna. Dock används den mer sällan än 1-2-1 (diamanten), vilken är en fantastisk startformation som spelarna kan lära sig grunderna i att försvara i futsal. Med 2-2 menar man två försvarslinjer med två spelare i varje. Spelarna i den andra försvarslinjen täcker upp för spelarna i den första linjen. Alla spelare befinner sig oftast på den egna planhalvan (vilket är detsamma som i diamantformationen)

 

Varför?

 • Det är svårt för det anfallande laget att bryta ned försvaret.
 • Det är en lättlärd försvarsmetod.
 • Taktiken inbjuder motståndarna att anfalla, vilket gör dem sårbara för kontringar – det räcker med en enda dålig passning.
 • Det finns likheter med 1-1-2-1 (diamantformationen) vilket innebär att laget kan ändra mellan dessa två formationer med lätthet.

 

Hur?

 • Försvaret sker på den egna planhalvan
 • Spelarna måste försöka se till att inte passera mittlinjen samtidigt som de ska se till att den defensiva formationen hålls tajt och kompakt.
 • Spelarna håller sina positioner och ska försöka att inte bli utdragna från dessa. De får inte låta sig luras av motståndares fejkade löpningar.
 • Om bollen når ett område som ockuperas av en försvarare ska försvararen se till att agera som så att anfallaren inte tillåts vara kreativ.
 • Medans bollen passas runt på mittlinjen ska försvarsformationen röra sig i takt med bollen för att reducera möjligheterna för passningsvinklar.

 

När?

 • Vid omstarter från målvakten (när man spelar hem i ett pressat läge) kan det anfallande laget inbjuda försvararna att formera sig i en fyrkantig försvarsformation.
 • Trots att mitten inte är beskyddad och att det kan bli ett stort glapp mellan linjerna, vilket inbjuder till skott och passningar mellan anfallslinjer och Pivoten, kan detta bli svårt via användandet av en mobil vägg. Detta är ett försvarskoncept som används när de två spelarna i den första defensiva linjen tillåter horisontella passningar, men hindrar passningar framåt. Deras rörelser sker från sida till sida av planen, vilket tar bort möjligheterna för anfallarna att passa och skjuta.
 • Vid försvar i situationer med 4v5 (Powerplay).

 

Fördelar:

 • Väldigt enkel metod för barn. Används vid introducerande nivåer i futsal. Inbjuder anfallare att anfalla och kontringar blir då ett starkt vapen. Mitten av planen är öppen för passningar och skott. Bara två försvarslinjer. Används för att försvara sig mot powerplays när motståndarna sätter en spelare i mitten. En taktik som inte används så ofta längre på internationell nivå.

 

Nackdelar:

 • När motståndarna anfaller med 1-2-1, vilket de ofta gör, så kan vi ej spela man-man.

 

Försvarssystem 2-2

Den kant bollen inte befinner sig på (svaga sidan) lämnar ett större avstånd till sin markering än där bollen befinner sig. När bollen spelas tvärs mellan motståndarnas bakre spelare så flyttar vi över och gör det trångt på den andra kanten istället. Notera på bilden hur spelare #4 och #5 jobbar ungefär som vindrutetorkare med en liten förskjutning till varandra. Oftast spelas bollen fram och tillbaka här mellan vingar och balans i väntan på ett inspel till pivoten. Det är då vår första försvarslinje jobbar fram och tillbaka så inte detta inspel kan komma. Med detta system måste vi vara vaksamma på att motståndarna från att gå i mitten med bollen och få skottläge från 10 meter rakt framifrån.

Formation 1-2-1

I ett 1-2-1 försvar, även kallad diamanten, har vi tre försvarslinjer. Vi kan därmed ha ett längre lag vilket är ett mer offensivt system och om vi erövrar bollen är kontringen ofta en mot en kontring. Vi möter här högt upp i banan där vår siste man (tredje försvarslinjen) ligger på niometerslinjen och första försvarslinjen vid 20 meter halva planen. Den formation kräver en hel del medvetenhet från laget som helhet och från varje individuell spelare, som måste förstå vart på planen de ska befinna sig i relation till övriga försvarare. 1-2-1 är framgångsrikt om laget jobbar tillsammans och rör sig som en enhet för att förhindra att motståndarna skapar chanser. Här finns fyra alternativa försvarslinjer.

 

Varför?

 • Den inbjuder motståndarna att anfalla, vilket gör dem sårbara för kontringar.
 • Uppmanar försvararna att kontra när motståndarna gör ett misstag.
 • Förhindrar passningar genom mitten av planen, då laget är så kompakt.
 • Förhindrar att passningar slås nedåt sidlinjen då de två försvarsvingarna lämnar få alternativ till anfallarna.
 • Underlättar användandet av växlingar.
 • Det är väldigt lätt för formationen att ändra form, normalt till en 2-2 formation, speciellt när bollen går förbi vår första försvarslinje.
 • Väldigt framgångsrik formation när spelarna förstår den och jobbar tillsammans. Den inbjuder motståndarna att anfalla och kontringar blir då ett starkt vapen. Förhindrar passningar som slås via mitten av planen då laget är kompakt. Förhindrar även passningar nedåt sidlinjen på grund av de två vida försvararna. Används också vid spel 4v5 (Powerplay).

När?

 • När motståndarna spelar 1-2-1 i anfall och vi spelar man-man system.

 

Hur?

 • Försvaret håller sig på sin egen planhalva eller på en tredjedels plan. Försvaret kan även försvara sig på tre fjärdedelar av en plan.
 • Spelare måste försöka avhålla sig från att passera mittlinjen för att försäkra att den defensiva formationen håller sig tajt och kompakt.
 • Spelare måste hålla sig till sina positioner och inte bli iväg lurade av motståndarnas fejkade löpningar.
 • Om bollen når ett område som ockuperas av en försvarare ska försvararen se till att agera som så att anfallaren inte tillåts vara kreativ.
 • Medans bollen passas runt på mittlinjen ska försvarsformationen röra sig i takt med bollen för att reducera möjligheterna för passningsvinklar.

 

1-2-1 (Diamanten)

Här är det viktigt att inte låta motståndaren slå diagonalpassen som visas på bilden ovan. Där tittar #3 på bollen och glömmer sin markering som smyger upp bakom ryggen.

Formation 1-1-2

Detta system kallas även för ”the Y” eller ”the T” (beroende på hur högt pivoten står) där vår pivot #3 har en liten tillbakaskjuten position jämfört vingarna och där vi lockar motståndarnas balans att våga gå i mitten där vår pivot möter och stjäl bollen. Vi lockar deras balans att gå framåt men stänger snabbt luckan med #3 och #5 och kontrar. Den stora vinsten med denna är att den är ovan för motståndarna och vi kan starta en kontring högt upp i banan när vi stjäl bollen. Detta system är också effektivt mot bra pivoter och långa målvaktsutkast där vi har två spelare som markerar deras pivot.

 

Varför?

 • När laget ligger under, kan formationen vara bara att använda för att återerövra bollen snabbt.
 • Motståndarna ges väldigt liten tid att orientera sig och hitta en passningsmöjlighet.
 • Att utsätta motståndarna för denna typ av press leder ofta till att dem begår misstag vilket kan utnyttjas.
 • Att komma motståndarna så pass nära gör dem nervösa och obekväma att ha bollen. Detta är särskilt sant när man möter ett lag som inte är så vana med futsal.

 

När?

 • Då vi har en snabb kontringsstark spelare och motståndarna spelar med taktik att nå sin Pivot med bollar i mitten.

 

Hur?

 • Spelarna väljer en motståndare och håller sig till den så länge som bollen är i spel.
 • Spelaren är ansvarig för och måste följa sin motståndare.
 • Spelare ska uppmuntras att inte dra på sig frisparkar i detta scenario; Försvarare kommer känna sig tvungna att göra allt i deras makt för att vinna bollen och därmed ta förhastade beslut. Detta kommer snabbt öka lagets totala orsakade frisparkar.
 • Tålamod ska uppmuntras. Spelare ska vänta in rätt läge att sätta in en tackling och inte bara rusa på boll vid första läget.
 • Första försvarslinjen utgörs av två spelare, de övriga linjerna har enbart en spelare. Hög press av den första försvarslinjen förhindrar att bollen går genom mitten. Väldigt svår formation att utföra korrekt och används bara på avancerad nivå.

 

System 2-1-1 (The Y)

 

Formation vid utvisning (boxplay) 3-4

Boxplay är när vi är en man färre än motståndarna t.ex. vid utvisning. Notera att boxplay inte är formation boxen vi tidigare talat om. Om vi får en spelare utvisad så går vi ner i en tät pyramidformation av typ 2-1 och hoppas på att de får skjuta och inte passa in framför mål. Kanske tar motståndarna fram sin målvakt så de blir 5 mot 3 och då blir det svårt men vi måste hålla oss täta i mitten oavsett. Pyramidens bas med #2 och #3 ligger nära målvakten och spetsen #4 försöker störa spelfördelaren så mycket som möjligt. Det är möjligt att ha en omvänd pyramid dvs 1-2, framför allt när vi har en bra målvakt som kan göra så vi kan lyfta upp laget lite.

 

Försvar vid utvisning

 

 

Formation vid jokerspel (boxplay) 4-5

Här gäller det att vi har en tajt hårt jobbande box eller diamant. Jag föredrar en diamant då man stressar deras siste spelare bättre och låter denne inte komma till skott. Vi undviker att stöta ut på kanterna och håller oss nära varandra.

 

Försvar vid jokerspel (boxplay) 4-5

Det vi framförallt vill undvika är spel bakom ryggen på oss. Se bilden ovan där vi hamnar på hälarna om dessa bollar tillåtes att spelas. Nyckeln här är vår spelare #5 som punktmarkerar deras speluppläggare samtidigt som den skär av direktpassning tvärs över planen mellan de båda vingarna. Spelare #4 och #3 jobbar stenhårt för att pressa deras vingar när de får bollen men tar ett stort avstånd i pressen och stannar 3 meter innan till skillnad mot vanlig press då vi stannar ca 2 meter ifrån. Notera att vi lämnar deras vinge på den sida där bollen inte är helt omarkerad. Vår spelare #2 ansvarar för inspelen i mitten. Om bollen kommer neråt ena hörnflaggan så faller hela laget över åt den kanten utan att rubba formationen. Var vaksam på inspel bakom vår försvarslinje

 

De flesta målen vid spel 4-5 kommer dock för det lag som har numerärt överläge eftersom det slarvas med passningarna och man inte har det tålamod som krävs att vänta på det perfekta läget.

Försvar vid fasta situationer

Generellt sett vid fasta situationer emot oss så är det målvakten som bestämmer våra positioner och om vi skall ha mur eller inte. Det går inte att träna eller fastställa något speciellt. En tumregel är dock att vår pivot försöker fördröja situationen genom att passera bollen för att ta avstånd. Med det menar jag att förhindra snabba varianter. Målvakten bestämmer snabbt hur många som skall stå i muren och den förste dit är pivoten och sedan vingarna om det behövs. Balansspelaren tar alltid markering.

Försvar vid hörna

Vi försöker undvika motståndarnas blocking först och främst och fylla på med alla våra spelare inom straffområdet. Det viktigaste är att här är det man-man markering som gäller med kroppskontakt.

 
 
4

 

2

 

1

 

3

 

 
 
5

 

 

 

Försvar vid motståndares hörna

 

 

Spelare #5 och #3 har alltid dessa positioner. #3 förhindrar inspel direkt i mål och tar markering på hörnläggaren meddetsamma efter slagen hörna. #5 ansvarar för den spelare som är längst bak. Övriga spelare tar man-man markering och aktar sig för deras blocking.

Tumregler för försvarsspel

Som avslut på kapitlet om försvarsspel några saker att komma ihåg:

 

 • Aggressivitet! Ge aldrig upp kampen om en endaste boll. Försvarsspel handlar mer om attityd än teknik. Vi måste vilja stjäla bollen av hela vårt hjärta och vilja ha världens bästa försvarsspel.
 • Kraft i tacklingarna! Gå in med full kraft i duellerna utan att spela fult.
 • Låt inte bollhållaren få tid att tänka! Var hela tiden ettrig, men försök inte vinna bollen förens motståndare gör ett felbeslut.
 • Tappa aldrig fokusen över bollen! Samma sak gäller bollhållaren.
 • Sidlinjen som sådan är en försvarare! Styr motståndaren som har bollen mot sidlinjen.
 • Det finns inget som heter vila vid försvarsspel! Motståndaren kommer hitta det där lilla misstaget och försöka göra mål på det.
 • ALLA spelare måste försvara bakom bollen! Byt alltid markering på motståndare istället för att försöka korsa en medspelares position.
 • Konstant kommunikation mellan försvararna!
 • Det är tråkigt men sant; försvarsspelet är grunden för anfallsspelet. Utan bra försvarsspel blir det fattiga och ängsliga anfall.