16 april, 2019

Ordlista

En stor utmaning med futsal är att de flesta taktiska skrifter är på spanska och de bästa coacherna är dåliga på engelska. Jag har dock fått tillåtelse av den engelske landslagsmannen Doug Reed att använda den ordlista för futsal som han har tagit fram. Doug har haft flera av de bästa coacherna och kan sin engelska så vi skall försöka lära oss de båda benämningarna. Ordlistan är på inget sätt komplett, se det som en bra början. Listan finns i en version med beskrivning av varje ord samt på språken tyska, finska, persiska, arabiska bosniska och ukrainska. Hör av dig om intresse eller om du vill bidra med ditt språk.

 

Swedish Word English word Croatian word Spanish word
Anfallssystem Attacking System Sustav napada Sistema de ataque
Bakdörr Backdoor Straznja vrata (iza ledja) Puerta trasera
Ytan mellan försvarslinjerna Between the lines Izmedju linija Entre líneas
Screening Block Blok Bloqueo
Hög press Closed defence Visoki presing Defensa cerrada
Kontring Counter-Attack Kontra napad Contraataque
Gardin Curtain Zavjesa Cortina
Defensiv höjd Defensive height Obrambena visina Altura defensiva
Försvarslinje Defensive line Obrambena linija Linea defensiva
Fördröjning Delaying Odgoda Retrasar
Bollförsvarare Direct Opponent Izravni protivnik Oponente directo
Mixed försvar Defense with Exchanges Mjesovita obrana Defensa mixta
Komma ur press Exit the press Izlazak iz presinga Salida de presión
Snabb attack Fast Attack Protunapad Ataque rápido
Fint Feint Lazno kretanje Fintar
Flygande målvakt Flying Goalkeeper Aktivni golman Portero-jugador
Isolering Isolation Flaster Aislamiento
Uppspel Backplay Igra otraga (igra ”okolo”) Reconstrución de juego
Man-man försvar Man to Man Defence Obrana – covjek na covjeka Defensa individual
Power-/box play Numerical superiority/inferiority Igrac vise/igrac manje Superioridad/inferioridad númerica
Passningslinje Passing Line Linija dodavanja Línea de pase
Parallell Parallel Paralela Paralelo
Target/Pivot Pivot Pivot Pivot
Press av bollhållare Pressure Presing na loptu Presión
Press som taktik Pressing Takticki presing Presionar
Organiserat anfall Positional Attack Organizirani napad Ataque posicionado
Hemjobb Recovery Povratak u obranu Repliegue
Rörelser Rotations Rotacija Rotaciones
Fasta situationer Set Plays/Set Pieces Prekidi Estrategia
Starka sidan Strong Side Jaca strana Lado fuerte
Spelövergång Transition Tranzicija Transición
Vinge Winger Krilo Ala
Zonförsvar Zonal Defence Zonska obrana Defensa en zona
Målvakt Keeper Golman/vratar Portero
Försvarare Defender Obrambeni igrac Cierre
Passa Pass Dodavanje Pase
Sula Sole Djon Planta del pie
Jobba hem/Försvara Defend! Brani! Defiende!
Markera Man-man Markiranje Defensa individual
Byte Change Izmjena Cambio
Halvlek Half-time Poluvrijeme Descanso
Lugna ner Calm Mirno Calma
Tålamod Patience Strpljenje Paciencia
Vila hemma Rest home Odmor u obrani Descansar en casa
Kämpa Fight Borba Pelear
Bra Good Dobro Bueno / Bien
Bättre Better Bolje Mejor
Pivot Pivot Pivot Pivot
Vinge Wing Krilo Ala
Inspark Kick-in Golmanova lopta Colgar balón
Diagonal Diagonal Dijagonala Diagonal
Bortre stolpen Far post Druga stativa Palo largo / Segundo palo
Etablering av spel Establish play Uspostavljanje igre Establecimiento de juego