16 april, 2019

Management

Som sagt tidigare så anser jag att manager eller lagledare är en roll som omfattar att vara allt-i-allo för laget och någon som är erfaren med futsal. Det är också som manager som du är ansvarig för att staben fungerar som coachen och styrelsen förväntar sig. Manage = att ordna/fixa/klara av men även leda. Vi får också vara medvetna om att om vi svänger oss med fina titlar typ ”general manager” så finns risk för förvirring framför allt internationellt. Exempelvis är Mourinho general manager men det är i våra ögon detsamma som head coach. Och i våra ögon är general manager detsamma som lagledare. I mitt resonemang är det skillnad på ledare, coach och manager. En ledare är en förebild, någon man kan lita på. En ledare kan vara både formell och informell. Vår formelle ledare kallas lagkapten och vår informelle kan vara vår målvakt som är äldst och mest rutinerad men av olika anledningar inte är en bra lagkapten. Det är ofta den informelle ledaren som är viktigast i laget och som coachen måste vara god vän med, annars tappar man lätt omklädningsrummet som det heter.

Manage betyder sköta/fixa/ta hand om men kan även betyda leda. Att då vara en general Manager i mina ögon är någon som fixar allt runtomkring. En lagledare helt enkelt. Att till sist vara en coach är att vara en lärare och någon som har ett ansvar över förbättring. Ni kan utmana dessa definitioner om ni vill så länge som alla förstår vem som är vem och vem som gör vad.

RASCI

För att säkerställa att alla förstår sina roller och att man inte tappar några bollar mellan borden eller dubbeljobbar så har jag tagit fram en s.k. RASCI för en futsalklubb på elit/senior nivå. Varje bokstav i RASCI har en innebörd som man kopplar till arbetsuppgifter och roller:

  • R= Utförandeansvarig (Responsible) Personen ansvarar för utförandet, äger problemet/projektet.
  • A = till vem man är (med-) ansvarig (Accountable) Beslutanderätt, undertecknar och godkänner arbete.
  • S = vara understödjande (Supportive) Kan erbjuda resurser eller kan spela en understödjande roll i genomförandet.
  • C = bör konsulteras (Consulted) Har information, resurser och/eller kapaciteter som är nödvändiga för att avsluta arbetet.
  • I = bör Informeras (Informed) Måste meddelas resultaten, men behöver inte konsulteras.

Här ett exempel på hur man sedan kan visualisera arbetsuppgifterna:

En RASCI för futsalförening

Börja först med att lista alla arbetsuppgifter som krävs i ditt lag lodrätt som ovan. Du borde hamna på minst 50 stycken innan du är klar. Ovan har du fått tips på ca 30. Sedan skriver du namnen på alla som just nu är engagerade i laget horisontellt och sätter sedan ett x i den ruta som du anser att denna person bör vara delaktig i på något sätt. Ta hänsyn till nuvarande kompetens men även utvecklingspotential. Gå sedan igenom listan med varje person och sätt bokstäver istället för x. Syftet är att se till att personen är bekväm med arbetsuppgifterna. När alla accepterat sina arbetsuppgifter kan du fundera på vilka titlar eller roller dessa skall ha. En titel är bra att ha mest för externa ändamål. Som att motståndarlaget vet vem som är lagledare och vet att det är till denna man vänder sig till om man vill ha någon slags service i samband med bortamatchen. Internt fungerar inte titlar och roller. Vi vet alla vad vi skall göra och kommer det någon ny kantboll så diskuterar vi vem som gör detta och bygger ut vår RASCI.

RASCIn är sedan bra att ha när någon i teamet slutar och vi vill hitta någon ny. Det är lätt att skriva en platsannons med den listan. Men ärligt talat, de flesta arbetsuppgifterna görs idag av en enda person och då kan det vara bra att visualisera detta så medlemmarna i föreningen hjälper till istället. Jag vet, det är ingen normal manager som göre en RASCI, men vem vill vara det?

Staben

Som coach skall du fokusera på den pågående matchen och göra finjusteringar i taktiken. Men först och främst ska du förbereda laget på bästa sätt inför match och se till att erfarenheterna från matchen tas vidare och att din grupp med individer blir ett team med ständig förbättring som mål. Då är det svårt att vara allt-i-allo, man måste ha hjälp. När jag coachade dövlandslaget hade jag en stab med en person på varje av dessa roller. Minst fyra personer förutom coachen behövs för att klara allt detta. Och vad blir då kvar till dig som coach? Inget, och det är i alla fall min målsättning som coach – att göra mig själv överflödig. Flera av rollerna kan axlas av en och samma person men minst fem, max tio personer skulle jag anse som en bra stab.

Headcoach

Ansvarar för att det sportsliga målet uppnås och utbildar laget i vägen mot detta och ser till att laget blir mätbart bättre från match till match. Jag tycker det är viktigt att denne har varit spelare och har en relevant utbildning.

Mentor

I Sverige finns inte detta men utomlands vanligt att orutinerade coacher har någon erfaren att rådfråga samt få feedback från. Se på Finland där Mico Martic engagerats som förbundskapten och succesivt övergår till att vara mentor till Finlands egna. Se även på Lasse Lagerbäck och hans Island där själva träningen och coachingen genomfördes av den ”assisterande coachen” och där Lasse mest satte ramarna. Lasse är ju nu mentor till vår nye förbundskapten, Janne Andersson, eftersom Lasse har den erfarenheten som inte Janne har av internationell fotboll på hög nivå.

Sportchefen

Ansvarar för att visionen hålls vid liv genom att rätt spelare kommer och rätt spelare går. Sportchefen tillsätts av styrelsen och ser tillsammans med headcoach till att rätt spelare ansluter föreningen.

Assisterande coach

Det går det inte att hålla på med byten och vara dagpappa åt spelare som gnäller över skavsår eller lite speltid. Den assisterande coachen gör detta istället. Denne går runt och pratar med spelarna och föreslår förändringar åt coachen. Denne bänkar allt för heta spelare och ser till att det inte blir några röda kort. Han har en tät dialog med kaptenerna och coachen.

Sir Alex tog in den oprövade Carlos Queiroz som assisterande coach med en baktanke annat än dennes coaching egenskaper. Carlos kunde sex språk flytande och Sir Alex bara ett. Med Carlos i staben lyfte sig Juan Sebastián Verón märkbart och även andra spelare började förstå Sir Alex som nu hade börjat ta in många latinamerikanska spelare. Själv coachar jag nästan bara på engelska men avser att sluta med det. För integrationens skull och för tydlighet mot de som kan svenska så kommer jag se till att den assisterande coachen kan tolka till de språk som behövs. Precis så var det när jag coachade dövlandslaget utan att kunna teckenspråk. Jag hade en tolk samt en döv assisterande coach och vi tre kommunicerade först och främst under matchen. Den assisterande kommunicerade sedan direkt med spelarna. På så sätt fick jag även möjlighet att bolla mina idéer innan vi testade dom.

Det var den assisterande coachen om skötte alla byten under döv VM, jag fokuserade på de stora dragen och studerade motståndarna. Det kan man inte göra om man skall dalta med spelare.

Scout

Scouten är ofta densamme som sportchefen och har i uppgift att hinna spelarna till nästa säsong. Ofta genom att se matcher som spelas i samma region i lägre serier.

Spion

Spionen ser alla matcher i vår egen serie och ofta spelas dessa samtidigt som våra matcher. Viktigt är att spionera på våra motståndare i nästa match för att ta reda på deras taktik och vilka spelare man skall hålla extra öga på. Information är makt sägs det. Här får vi massvis med information vi kan använda kortsiktigt.

Mental coach

Om du som jag har en stor integritet så kan det finnas skäl att ha någon att prata med om man känner att det är tufft. En person som kan vara en spelare om det finns dessa kvaliteter.

Fyscoach

Fyscoachen är en fysiologiskt utbildad person som ansvarar för att spelarna kommer väl förberedda tillsäsongens start fysiskt sett. När säsongen slutar så sätter denne tillsammans med spelaren upp personliga mål för testvärden i oktober och gör ett sommarprogram för detta. I augusti så sker första testen för att se om sommarträningen skötts. Sedan följer 1-2 fys-/konditionsträningar per vecka beroende på behov fram till seriestart.

Spelarrådet

Spelarrådet består av 2-3 spelare som frivilligt vill vara spelarnas röst i klubben. Kan få klagomål som spelare inte vågar ta upp med ledningen och behöver framföras anonymt. Görs då av spelarrådet. Spelarrådet sätter också de interna reglerna med eventuella böter för sen ankomst mm. Spelarrådet utses genom förfrågan till alla. Om fler än tre anmäler sig så görs röstning bland spelarna.

Sjukvårdare/rehab

En person som är sjukvårdsutbildad främst för att innan match tejpa och massera halvskadade spelare men även under match ta hand om större problem.

Lagledare (General manager)

Denne person se till att all administrativt fungerar runt laget med laguppställningar och kontakter med tävlingsledningen. Ser även till att laget kallas och infinner sig på rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning. En struntsak kan tyckas men denne har hand om nyckeln till omklädningsrummet och är sist därifrån och först in före, efter och i halvtid på matchen. Har övergripande ansvar över alla arbetsuppgifter i laget och ser till att delegeras, tex genom en RASCI.

Videofilmare

En person som har en bra kamera på ett stativ. Helst filmande matchen från den kortsida där vår målvakt står för att slippa vrida kameran men även få en vinkel som spelarna känner igen. Ser till att filmen tillhandahålls spelarna senast 12 timmar efter matchen. Hade jag haft en videofilmare under döv VM 2012 så hade vi tagit medalj. Nu missade vi att Irland hade en spelare som gjorde allt och som sedan gjorde tre mål mot oss. Jag rekommenderar att filmningen sköts från en statisk kamera bakom vårat mål så blir det lättare att relatera till analysen senare då momenten sker ur spelarnas perspektiv samt att man ser hela planen.

Videoanalytiker

Att filma en svår sak men att analysera filmen tar lång tid och att sedan få in materialet i moderna program för analys typ Sideline krävs en specialist för. Om matchen spelas på kvällen kommer en analys vara klar mitt i natten tidigast. Analysen sker därför oftast genom att coachen får råfilmen och sedan noterar speciella moment och deras tidpunkt och sedan går igenom dessa med laget.

Statistiker

En person som sitter på läktaren och för statistik över matchen. Bollinnehav och skott på mål är viktig info som denne kan ge under match till coachen för att verifiera coachens tankar på justeringar. Till exempel i timeouten eller i halvlek. Annan statistik som skott från vilka positioner, vilka typer av mål etc. sparas till efter matchen.

Media-/kommunikationsansvarig

Denne ser till att våra matcher filmas och fotas och hamnar på nätet samt att sponsorer och publik dras till våra matcher och att headcoachen får feedback. Sociala medier är det huvudsakliga verktyget för detta.

Tränare

Det är ovanligt men som headcoach behöver du inte vara den som håller i träningarna. Om detta är två personer så brukar denne sitta på läktaren och ta in statistik. Han tittar ner i time-outen och i halvtid och ger coachen statistik som kan verifiera dennes funderingar. Sir Alex Ferguson höll inte i Manchester Uniteds träningar. Han stod bredvid och noterade vilka spelare som var heta och svala för kommande laguttagning.

Målvaktstränare

En målvaktstränare är lyx att ha. Jag har alltid nöjt med mig med att en av våra målvakter tar denna roll. Samtidigt skäms jag för hur dåliga målvaktsträningar jag haft genom åren. Jag har alltid prioriterat spelet och då har de statiska målvaktsträningarna blivit lidande. Jag rekommenderar att föreningar går ihop och delar på en målvaktstränare och har träningar ett par gånger i månaden tillsammans, helst varje vecka, där 5-6 målvakter deltar utan utespelare. På matcher vill jag att målvaktstränaren fokuserar på att coacha målvakterna och ger feedback efter varje anfall.

Materialare

En matris är för mig först och främst en person som har ordning och reda men även någon som kan bidra med en rolig stämning. De bästa matrisarna jag har haft har alla varit riktiga grinpellar när det gäller att lägga svettiga matchkläder på sitt egna sätt. Jag har tagit efter det och i brist på matris så låter jag spelarna vara matris i en ambulerande roll. Den som klagar på att västarna luktar får tvätta. Den som lägger matchtröjan i högen utan att vända ut-och-in tar hem och tvättar alla tröjor. Kommer man för sent pumpar man boll tills man är varm. Sedan har de även bjudit på sig själva genom roliga historier och annat.

Lagkapten(er)

Lagkaptenen är väldigt viktig för mig om jag skall kunna delegera ut mitt ansvar. Lagkaptenen är min förlängda arm. Varje fyra har en kapten där den vilande fyrans kapten och jag har en tät dialog under match. Det är med kaptenerna jag har min primära dialog. Kaptenerna i sin tur ansvarar för sin fyra och förmedlar allt till ”sina” spelare. Bara den ene kan dock ha armbindel och vara vår lagkapten. Den andra kaptenen har samma ansvar som vår lagkapten förutom slantsingling och sådant bara en lagkapten kan göra. Rollen som lagkapten är roterande mellan de båda kaptenerna. Kaptenerna har ett stort ansvar för sina fyror och ansvaret startar direkt en timme innan match.

Det är kaptenen som ser till all sin fyra följer vår överenskomna tidplan innan match. Det är kaptenen som bankar på dörren om du sitter på toa för länge. Det är kaptenen som är direkt framme hos dig om du ligger skadad. Det är kaptenen som är min förlängda arm under match och sköter mycket av coachningen. Det är ett oerhört stort ansvar att bli kapten. De som vill ha den rollen måste självmant höra av sig till mig och ”ansöka” om denna roll. Man måste vilja vara kapten och inte bara se snygg ut på lagfotot med armbindel.

En kapten måste även vara en bra spelare. Han måste vara given i laget för vi kan inte ha honom på bänken. Jag vill dock inte ha en målvakt som kapten för denne är för långt bort från mig för att kunna förmedla mina tankar. Kaptenerna är tjenis med domare och motståndare och tillbringar minst 10 minuter innan match med dessa för att kallprata och visa vem som bestämmer. Han kallar alla domare och lagkaptener vid förnamn. När du fått din kapten att fungera så här har du tagit steg 2 i din coaching då vi har en ledare som föregår med gott exempel för de andra att följa.

Planering

Planering är något man skall ta med en nypa salt. Planering syftar till att visualisera vägen fram till målet, dvs hur och när vi skall göra olika aktiviteter. Om målet är att vinna serien och vi ligger på nedflyttningsplats är det för sent att ändra planen, det måste göras hela tiden. Det är managerns jobb tillsammans med sportchef och headcoach som lägger fram planen till styrelsen för godkännande. Där framgår det också vad hela kalaset kommer kosta med resor och eventuella löner. Typiskt gör man två eller tre planer på olika nivåer men först måste man sätta målet och visionen. Vi antar att Visionen är att vinna SM och målet för denna säsong är att gå upp i högsta divisionen. Då kan de olika planerna se ut som följer

Hög nivå plan

I denna plan talar vi om ett perspektiv på ett till tre år inkluderande träningsläger, seriespel, cuper och milstolpar som tex eventuell uppflyttning. Denna plan ändras endast av styrelsen.

Mellanplan

Denna plan är på säsongsbasis tex mellan september-mars och visar på alla huvudaktiviteter såsom matcher, transferfönster, eventuell relation till farmarlag och annat under säsongen. Denna plan ändras av sportchef och headcoach i samråd.

Detaljplan

I detaljplanen så är det på vecko- eller maximalt tre veckors basis. Här talar vi om exakt vilka moment vi tränar på vilka saker och när vi gör eventuella tester för att verifiera status. Denna plan ändras av headcoach.