16 april, 2019

Futsal.se

Siten futsal.se förtjänar ett eget kapitel då det varit det ledande forumet för utveckling av futsal i Sverige sedan 2003. Numera fokuserar siten på samarbete mellan föreningar men fram till 2016 så skrev jag ungefär 1000 blogginlägg i syfte att informera och väcka opinion. Många från västkusten har under åren reagerat mot slagsidan på nyhetsrapportering från Stockholm men själva har dessa trots inbjudan inte bidragit något till Svensk futsals utveckling förrän webbsiten Futsalmagasinet kom och tog över. Nu med slagsida på västkusten visserligen men hellre det då de bästa lagen finns där. Skribenter har kommit och gått genom åren men ingen har riktigt känt kallet att informera från sitt distrikt som avsikten varit.

 

Futsal.se 2006

 

Vi började kalla oss för Svensk futsal och var ett nätverk av eldsjälar som använde futsal.se som forum innan Facebook blev populärt. Svensk futsal var då i början:

 

 • David Roufpanah, tränare Malmö FF
 • Thomas Hjelte, sportchef Ekerö IK
 • Joakim Eriksson, ledamot En bro för myckers IF
 • Kent Johansson, domare Västerås
 • Kianosh Khodakharam, tränare Dalkurd IF
 • Peter Lungström, kassör Nynäshamns IF
 • Magnus Wass, gymnastiklärare Norrköping
 • Gert Nilsson, domare Stockholm
 • Roberto Battistich, tränare FK Bromma
 • Mekibib Dawit, spelare EIFS futsal
 • Simon Andersson, eldsjäl Malmö
 • Ove Holmberg, ordförande Ulricehamn Futsal Club

 

Svensk Futsal ställde då ett antal frågor till Svenska Fotbollförbundet om hur framtiden ter sig för futsal i Sverige. Vi träffade Gerhard Sager som hade i uppdrag av Tävlingskommittén att göra en förstudie om futsals fortsatta utveckling. Förstudien bestod i dialoger med inblandade där Svensk Futsal var en samtalspartner men även genom enkäter till distrikten. Förstudien skulle sedan ligga som underlag till tävlingskommitténs fortsatta arbete med futsal. Här är mötesprotokollet:

Möte med SvFF ang. futsals framtid i Sverige

 

 

Utbildning

Via UEFA kan nya futsalländer få bidrag för sina utbildningsinsatser. Bland annat genom att vi kan få hit kunniga instruktörer. Information och utbildning är förutsättningar för att futsal skall få fotfäste och är framgångsfaktorer.

Fråga: Kommer SvFF anordna kurser och informationsträffar för

 • Domare
 • Föreningars styrelser och kanslier
 • Distriktsförbunden
 • Tränare

 

Gerhard: Vi har redan haft domarutbildningar och i varje distrikt finns det domaransvariga som skall hålla ytterligare utbildningar till hösten. Utbildningar för övriga kategorier får vänta tills då vi vet hur futsal kommer se ut.

 

 

Landslag

Ett landslag är ett stort steg men också det slutliga tecknet på att SvFF tagit till sig futsal. EM går hösten 2007 i Portugal.

Fråga: När kommer vi få se ett svensk landslag och hur kommer det att tas ut och av vem?

Fråga: Om inga planer finns för ett svensk landslag eller om det är planerat längre fram i tiden än nästa säsong – varför?

 

Gerhard: Vi ser ett landslag som ett ”sista steg” som rimligen ligger om flera år fram i tiden. Den dag vi har ett landslag skall vi inte “skämma ut oss”.

 

 

Licenssystem

Futsal och fotboll är två skilda sporter. Vi måste inse detta och detta måste avspeglas i ett licenssystem som stöder att spelare kan spela futsal OCH fotboll.

Fråga: Hur kan en spelare gå från fotboll till futsal i oktober och tvärtom i mars?

Fråga: Om ett nytt system är planerat för detta – när kan det realiseras?

Fråga: Om det inte kan realiseras inför nästa säsong (november) – hur kan spelare ”lånas” mellan klubbar för att underlätta futsalspel.

 

Gerhard: Licenssystemet kommer inte införas kommande säsong men redan idag finns det i tävlingsbestämmelserna och transfersystemet möjligheter att enkelt gå från en klubb till en annan under ”icke säsong”.

 

 

Seriespel

Inomhusfotboll spelas idag oseriöst i Sverige. Vi har ej möjligt att träna på grund av hallbristen och de första turneringarna kommer vid nyår då man ”återser kompisarna” med magen full av julmat. SF kräver att SvFF anordnar seriespel i varje distrikt med eller utan distriktsförbundens inblandning. Om inte distriktsförbunden kan/vill anordna seriespel skall klubbarna erbjudas den möjligheten att anordna dessa deltävlingar till SM med start redan i november. I Norge har det kommersiella konceptet IFS nu spelat i flera år och norska fotbollförbundet är för evigt akterseglat. Svensk Futsal har i år startat Svenska Futsal Ligan (SFL) med avsikt att snabbt kunna starta upp en liga till nästa säsong och vill att SvFF tar över driften av denna.

Fråga: Kommer seriespel (kvalificerande till SM) finnas i alla distrikten senast november 2006.

Fråga: Om inte – kan det ges sanktion för SFL i väntan på detta seriespel så att klubbarna ges möjlighet att spela?

Fråga: Kommer det ges sanktion för Five-a-side turneringar nästa säsong?

 

Gerhard: Det är upp till distrikten att avgöra om seriespel skall arrangeras. Men i det fall en förening vill arrangera ett seriespel så ser vi positivt på detta.

 

 

Organisation

Idag drivs futsal utan budget och utan en tydlig organisation med Svensk Futsal som drivande för utvecklingen.

Fråga: När kommer futsal inom SvFF få en budget och heltidsanställd personal samt resurser för utveckling av verksamheten och hur mycket?

Fråga: Vad anser ni Svensk Futsal fyller för framtida roll i denna organisation?

Fråga: Om ni inte ser en klar nytta av SF och ett samarbete SF/SvFF – vem kommer driva utvecklingen framåt och efter vilka ramar och mål?

 

Gerhard: Vi vill bedriva fotbollen inom SvFF och det finns inga som helst tankar på samarbete med Svensk Futsal.

 

 

Utvärdering 2006

SF har fått många synpunkter från klubbar och förbund om futsal.

Fråga: Vilka signaler har SvFF fått och när/hur avser man redovisa dessa?

Fråga: Vi har gjort en enkät bland klubbar i Sverige om den gångna säsongen. Är SvFF intresserade av denna och hur kan den i sådana fall inverka på hur SvFF ser på futsal?

 

Gerhard: Vi har skickat ut en enkät till distrikten men kommer även taga del av Svensk Futsals enkät. Dessa ligger som ett av flera underlag till min förstudie.

 

 

Lokalfrågan

En trång sektor är möjligheterna att träna futsal då futsal = fotboll och fotboll är en utomhussport.

Fråga: Hur kommer SvFF agera för att informera beslutsfattare i kommunerna om futsal så att vi kan få halltider?

 

Gerhard: Vi uppvaktar beslutsfattare i framför allt kommunerna om att bygga fler hallar med plastgräs. Det är lite svårt att komma åter och be dom anlägga ”vanliga hallar” nu.

 

Integration

Futsal spelas av påtagligt många ungdomar med invandrarbakgrund. Statistik från RF och Stockholms fritidsförvaltning:

 • 42% av invandrarungdomarna spelar fotboll (jmf 19% Innebandy och Handboll tillsammans)
 • 42% av alla halltider går till innebandy och handboll (jmf 0% till fotboll)

Fråga: Vad avser SvFF göra för att ändra på detta så att invandrarungdomar inte utestängs vintertid från idrott?

 

Gerhard: Detta är tung statistik som bör visas upp för beslutsfattare. Vi kommer använda denna statistik i vårat fortsatta arbete.

Sajtens utveckling

Sajten gick igenom många transformationer både grafiskt och tekniskt och var en lekstuga för mig att konservera mina tidigare kunskaper som systemutvecklare. Många nätter när barnen somnat har gått åt att serva Svensk futsal.

 

Futsal.se 2010

2011 fick jag dock nog med motgångar och tog ett sabbatsår. Främst för att jag var trött på min egen röst och att jobba ensam med utveckling av futsal i Sverige.

 

Futsal.se 2011

Men efter ett år tog abstinensen över främst för att jag såg att ingen tog över där jag lämnade. Men min adept Per Broberg skulle snart växa in i rollen och jag fick blodad tand igen.

 

Futsal.se 2012

Sedan dess har siten levt i olika format och 2015 kom Futsalpodden som en förlängning. Istället för att skriva artiklar och nyheter pratade jag nu in dessa på mycket kortare tid. Gärna över en öl på en pub en fredagseftermiddag. Förutom alla futsalcelebriteter så passerade många prominenta gäster i podden som Lars-Åke Lagrell, Pia Sundhage, Magnus Erlingark och Chris Härenstam. Alla fick de frågor om futsals utveckling och ett resonemang kring detta var essensen i podden. När sedan nya siten futsalmagasinet.se bad om hjälp så ställde jag upp och kunde äntligen 2016 pensionera futsal.se som nyhetssajt.