16 april, 2019

Föreningsutveckling

Många spelare hör av sig till mig och vill starta en futsalklubb för att få spela och själva bestämma. En tydlig trend är att det är många killar i övre tonåren som har invandrarbakgrund och som inte vet hur en förening drivs och vad som krävs. Många är de föreningar jag startat upp och nästa lika många har dött ut efter ett par år när byråkratin kvävt dessa eldsjälar. Min starka rekommendation är därför att inte starta futsalklubbar utan ansluta till befintliga fotbollsklubbar och ansöka om att starta en futsalsektion istället. På så vis nyttjar vi den struktur som redan finns och vi blir inte ovänner med varandra när spelare vill spela den andra idrotten.

 

Jag har länge hävdat att futsals utveckling beror på fotbollens välvilja till futsal. Allt från SvFF till distriktsförbunden och ner i fotbollsklubbarna. Därför är det olyckligt att jag får mail om att GAIS stoppar spelare som vill spela futsal. GAIS och andra storlag borde fundera kring vad futsal kan bidra med istället för att gå i fosterställning när debatten förs. Jag hävdar att det är varje fotbollsförenings skyldighet att utvärdera futsal och först därefter komma med påståenden som att det är för stor skaderisk, tar fokus från fotbollen, bränner våra byar etc. Debatten förs främst av de som suttit för länge i styrelser och som tror på att det var bättre förr.

 

Jag tror dock att fotbollsföreningarna kommer leda utvecklingen av futsal i framöver. Jag tror att fotbollen i föreningarna kommer gynnas av detta och att de kommer finna synergier mellan de olika idrotterna. Framför allt hur man kan behålla alla ungdomar som försvinner ur fotbollsfamiljen i tonåren, nya grepp i talangutvecklingen samt de hur små föreningarna på landsbygden kan bilda slagkraftiga alliansföreningar och mäta sig med storstadslagen.

Många fotbollsföreningar har sina årsmöten i det första kvartalet på det nya året och det är på hösten efter fotbollens slut och alla motioner skrivs av medlemmarna, den enda chansen för dig som enskild medlem att påverka i stora drag.

Verksamhetsidé

Först och främst måste ni veta varför ni vill finnas till. Vilken nytta kommer ni göra? Nedan kommer ett antal punkter du bör ha med dig. Jag har använt min klubb Stockholm Futsal Club nedan som mall. Det är våra värderingar och mål jag använder, fritt fram för dig att kopiera. Notera att vi inte är någon sektion som måste lyda under någon annan och vi har heller inga synergier med fotbollen annat än att våra futsalspelare blir bättre fotbollsspelare och att vi välkomnar att de spelar fotboll i annan förening.

 

Stockholm Futsal Club tror att futsal är en sport som kommer bli ett viktigt komplement till fotboll i framtiden. Vi kämpar för att futsal skall ha samma möjligheter att växa som andra inomhusidrotterna och vara tillgänglig alla oavsett kön, ålder eller etnicitet. Det gör vi genom att visa upp sporten när den är som bäst: med våra landslagsspelare, med våra representationslag samt vår ungdomsverksamhet – tillsammans med fotbollsföreningar, förbund, skolor och myndigheter.

Värdegrund

Med vilken värdegrund skall vi realisera vår plan och hur skall vi förhålla oss i detalj till manifestet?

 

 • I Stockholm Futsal Club visar vi respekt för varandra samt motspelare.
 • I Stockholm Futsal Club har vi goda vanor som gör att vi kan lita på varandra.
 • I Stockholm Futsal Club går vi all-in och satsar på futsal före andra idrotter från oktober till mars.
 • Stockholm Futsal Club är elit men vi förstår att bredd ger elit, så alla är välkomna till Stockholm Futsal Club.
 • Stockholm Futsal Club verkar för integration av människor i svensk idrott genom att ge dom tillgång till futsal och därigenom lära dessa sporten, svensk kultur samt knyta nya kontakter.

Värdeord

Finns det några ord ni sätter upp på väggen i omklädningsrummet för att påminna om detta?

 

 • Respekt för varandra, motståndare, publik och domare
 • Satsning på futsal som min idrott #1
 • Goda vanor gör att vi går att lita på

Vision

Var skall vi vara om många år? Detta drömmer vi om. Svårt men inte omöjligt att uppnå.

 

 • Stockholm Futsal Club ska vara den förening som har utbildat flest landslagsmän.
 • Stockholm Futsal Club ska vara ett stabilt lag i SFL både för damer och herrar och ha vunnit minst ett SM-guld.
 • Stockholm Futsal Club skall ha en ungdomsverksamhet med minst fem lag.
 • Stockholm Futsal Club skall ligga främst i utvecklingen av futsal i Sverige.
 • Stockholm Futsal Club skall vara känd för sin integrationsskapande verksamhet.

Mål

Sätt upp mål ni kan stämma av för att se att ni är på rätt kurs samt inspirerar er. Se till att målen är SMARTa:

Specifikt

Det ska vara tydligt och inte tvetydig vad som ska uppnås. Ex: SM-guld.

Mätbart

Redan då man sätter målet ska det beslutas om hur ni mäter att ni lyckats. Mål kan alltid mätas men det är viktigt att komma överens om hur det ska gå till. Ex: ett SM-guld är ett SM-guld och ytterst mätbart.

Accepterat

De som ska uppfylla målen måste ”vara med på tåget” annars blir motivationen låg och möjligheten för att målet inte uppfylls ökar. Delaktighet i framtagande är ett nyckelord. Diskutera detta ingående och se till alla går all-in på detta. Ex: Alla vill villa SM-guld.

Realistiskt

Det ska vara faktiskt möjligt att uppnå målet. Om det uppstår diskussion är det viktigt att vara lyhörd för det upplevda motståndet hos alla. Ex: Alla tror sig kunna vinna SM-guld.

Tidsbundet

Det ska finnas en tydlig deadline och prioritering för målet. Ex: Senast 2020 skall vi vinna SM-guld.

Exempel på bra mål

 

 • Stockholm Futsal Club ska utbilda minst en ny landslagsman per år.
 • Stockholm Futsal Club herr skall gå upp i futsallsvenskan senast 2016.
 • Stockholm Futsal Club dam skall gå till SM-slutspel.
 • Stockholm Futsal Club ungdom skall etablera minst ett lag.
 • Stockholm Futsal Club skall motionera om minst en stor förändring.
 • Stockholm Futsal Club skall hitta minst en ”stor” sponsor.