Träning

I detta kapitel skall vi främst beröra hur vi lägger upp våra träningar. Vi kommer marginellt beröra övningar eftersom min tro är att övningar skall vara inbakade i tillämpbart spel, inte som enskilda moment. Notera att det är stor skillnad från träning i Sverige där vi har begränsad halltid och begränsade resurser. Kapitlet tar inte Läs mer om Träning[…]

Utbildning

Med allt fokus på landslaget från SvFF har utbildningen och därmed tillväxten stått still i Sverige. Resurser på SvFF har inte funnits för att sanktionera och administrera kurser i samma takt som efterfrågan. Men nu finns i alla fall ett antal utbildade instruktörer som skall hålla kurser framöver vilket är ett steg framåt som vi Läs mer om Utbildning[…]

Anfallsspel

När vi känner oss trygga med vårt försvarsspel så är vi mogna att börja träna anfallsspel. Anfallsspelet är precis som försvarsspelet indelat i olika typer och målen fördelas ungefär lika på alla de tre olika sätten att anfalla:   Anfall Omställning (kontring) Fasta situationer (inspark, frispark, hörna mm) Organiserat anfall (uppspel, etablering, avslut)     Läs mer om Anfallsspel[…]

Försvarsspel

OK, vi har nu bestämt oss för en strategi och en skola samt om vi skall ha en statisk eller dynamisk taktik och är redo för att börja jobba med vår taktik. Kanske skall vi vinna SM med en dynamisk taktik och den spanska skolan? Detta kan vi ända senare men vi bör ha en Läs mer om Försvarsspel[…]

Taktik

Har du läst så här långt så har du nog bestämt dig för att satsa på futsal och är redo för att bestämma vilken taktik vi skall använda. Innan dess bör vi dock beakta följande parametrar som styr vårt val av taktik:   Vad är vår strategi? Varför spelar vi och vad vill vi åstadkomma? Läs mer om Taktik[…]

Målvaktens spel

Målvakten är halva laget heter det i futsal men det stämmer inte. En bra målvakt är viktigare än så medan en sämre kan eliminera ett annars bra lag.  Reaktionssnabba, orädda, smarta målvakter som är bra på fötterna och har bra utkast finns det bara ett par av i Sverige. Målvakten bör dessutom vara en spelare Läs mer om Målvaktens spel[…]

Fysik

Detta kapitel skriver jag och ger mig ut långt utanför min ”comfortzone”. Jag är ingen större fyscoach och kommer hellre aldrig bli. I Sverige finns idag inga behov av fysik eller konditionsträningar då spelarna kommer vältränade i november direkt från fotbollen men i en framtid där vi har renodlade futsalspelare måste detta finnas. På våra Läs mer om Fysik[…]