Ledarutbildning futsal

Klubben är i stort behov av nya ledare, är du intresserad av att bli ledare eller är befintlig ledare erbjuder nu förbundet följande utbildningar som klubben finansierar åt dig om du vill gå. 
 
Ledarutbildning:

6/10, 17/11, 15/12 SvFF…

Läs mer på Torslandas hemsida