Valberedningens förslag till årsmöte

Nedan följer Valberedningens förslag till den kommande styrelsen i ÖSK Futsal. 

Ordförande

  • Johan Ivhall (1 år)

Ledamöter

  • Asim Krak (2 år)
  • Christoffer Wickman (1 år)
  • Lukas Fritz (2 år)
  • Remy Toro (2 år)
  • Vakant

Adjungerade ledamöter

  • Björn Sedin
  • Andreas Persson
  • Alisa Demirovicc

Läs mer på Örebro SKs hemsida