Från Väst till Öst med målet att hämta 3 poäng

Nu när detta publiceras har Skoftebyn enbart en kort väg kvar till Norrköping, det har varit en lång resa som startade från Nysätra ca kl 07:00. En bra uppvärmning och förberedelser kan leda till att vi inte repeterar vårt negativa beteende under de…

Läs mer på Skoftebyns hemsida