Video: Se highlightsen mellan Örebro SK och Örebro FC

Läs mer på SFLs hemsida