Valberedningens förslag till nya ledamöter i ÖSK Futsal vid extra årsmöte

Som tidigare kommunicerat har styrelsen valt att kalla till extra årsmöte 14 januari klockan 18.00 på ÖSK Futsals kansli i Idrottshuset (Eyragatan 1). I dokumentet nedan presenteras valberedningens förslag för fyllnadsvalet till styrelsen.

Valberedningens förslag hittas här.

Läs mer på Örebro SKs hemsida