Lekström: ”Jag har väntat på det här samtalet länge”

Läs mer på SFLs hemsida