Kallelse till extrainsatt årsmöte

Föreningen behöver välja nya ledamöter till valberedningen. Därför kallas härmed till ett extrainsatt årsmöte den 23 januari kl. 20. Info om lokal kommer senare.
 
Inför det extrainsatta årsmötet ombeds medlemmar skicka…

En nyhet från IFK Göteborg.
Läs mer på Kallelse till extrainsatt årsmöte.