Rösta på MP eller futsal

För några veckor sedan skickade vi ut en enkät till Idrottsnämnden i Stockholm med ett antal frågor om futsal och hallar. Endast tre partier brydde sig om att svara. Nämnas skall att FP envist ville svara vid sidan om enkäten medan jag lika envist nekade detta av administrativa skäl.  Följande partier svarade på enkäten och här nedan redovisas deras svar tilsammans med mina egna subjektiva slutsatser.

  • M: Katarina Eriksson Lönnbring, Pressekreterare
  • S: Emilia Bjuggren, Oppositionsborgarråd
  • MP: Åsa Lindhagen, Gruppledare i kommunfullmäktige och idrottsnämnden

Enkäten inleddes på följande sätt:

Futsal (fotboll inomhus) är en idrott som växer snabbt i Sverige. Futsal spelas på samma plan som man spelar handboll på och bristen på halltider är stor framför allt i storstäderna. Denna enkät syftar till att undersöka vad DITT parti kommer göra under kommande mandatperiod för att öka tillgången på halltid för futsal i DIN kommun. När vi nedan säger ”hallar” menar vi ej fotbollsplaner med konstgräs etc. Endast inomhushallar med mått 40*20 avses. Vi emotser tydliga KPIer att följa upp under mandatperioden. Samtliga svar önskas senast 30 augusti.

Frågor och svar

Hur kommer ni verka för att motverka hallbristen i Stockholm nästa mandatperiod om ni får makten i Stadshuset?

M: Vi har 18 st fullstora hallar. 10 stycken ligger i plan de kommande fem åren, varav en enligt plan ska stå klar till årsskiftet 14/15. Därtill har vi 31 som är nästintill fullstora (18x36m) och som funkar bra för träning och visst matchspel.

O: Jo, det låter väl bra fast det svarar inte riktigt på frågan och 18*36 fungerar inte för matchspel på elitnivå i futsal. Men jag anar att du menar att ni kommer se till 7 hallar ligger inom er mandatperiod?

S: Vi kommer verka för att fler fullstora hallar byggs så att konkurrensen mellan idrotterna om halltider därigenom kan minska.

O: Bra svar.

MP: Idag råder stor brist på fullstora idrottshallar i Stockholm, och utbyggnaden följer inte befolkningsökningen. Fram till 2022 behöver minst 13 nya hallar byggas. Miljöpartiet avsätter medel i vår budget för åtskilliga nya hallar. För att komma ikapp den brist som idag råder på idrottsanläggningar behöver satsningar göras under ett antal år. Staden behöver bli bättre på att planera in idrottsanläggningar i nya bostadsområden och i samband med att skolor byggs. Miljöpartiet vill att även nya idrotter ska kunna få ta plats i stadens idrottsanläggningar.

O: Ännu bättre svar. Speciellt att MP vill ta hänsyn till nya idrotter – det skall vi lägga på minnet. MP leder så långt.

 

Ange minst en KPI (tydligt mätbart mål) som speglar er ambition i detta?

M: 10 stycken fullstora hallar ligger i plan de kommande fem åren, varav en enligt plan ska stå klar till årsskiftet 14/15.

O: Kommande mandatperiod är fyra år så jag tolkar detta som minst sju fullstora hallar?

S: En extra miljard i investeringar de kommande 6 åren kommer att använda bl.a. till att bygga fler idrottshallar.

O: Vi pratar enbart 40*20 hallar här. Jag skulle tippa att mycket av denna miljard går till simhallar, isbanor etc vilket är lovvärt men som inte beaktas här. Mätbarheten saknas och därför är svaret värdelöst. Dock känns det som om Sossarna satsar hårdast men det framkommer inte här.

MP: Bygg minst fullstora 13 idrottshallar fram till 2022

O: Smack. Bra svar igen MP. Dock missar även ni att vi vill ha mätbarhet inom mandatperioden. Jag tolkar detta som minst sex nya hallar?

 

Varför kommer ni verka för detta?

M: Idrotten är en källa till glädje för många, men skapar även ett friskare Stockholm. Vi vet sedan länge att det lönar sig att investera i att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet. En fysiskt aktiv befolkning gör att antalet sjukdagar, sjukskrivningar och sjukvårdskostnader minskar då rörelse är bra för människors hälsa.

O: Bra där.

S: Alla barn och ungdomar ska ha nära till idrotten i Stockholm. Vi ska inte lägga oss i vilken idrott människor väljer, utan skapa förutsättningar för alla idrotter att ta emot barn och unga.

O: Bra svar fast saknar lite om varför vi skall ta emot barn och unga. Rätt så självklart kanske men svaret går att bygga ut.

MP: Bristen på idrottshallar är en av de större utmaningarna vi står inför kommande mandatperiod. Stockholm växer och idag bygger vi varken i takt eller i kapp jämfört med andra kommuner. Även Stockholms barn och unga ska ha tillgång till idrott och hälsa. Föreningslivet och lagidrotten är viktiga delar både i att bygga upp en god hälsa för hela livet men också för att de bidrar med demokratisk fostran. Föreningslivet måste få goda förutsättningar att verka även i vår huvudstad.

O: Svaret känns som klippt ur ett partiprogram men jag Googlade faktiskt på texten och fick inga träff. Plus i kanten för ett mycket utförligt och bra svar.

 

Vilka skillnader ser ni på futsal kontra de traditionella inomhusidrotterna när det gäller fördelning av halltider?

M: Det är inte politikens roll att stå för tidsfördelningen, vi beslutar enbart om principerna för hur tiderna ska fördelas. Fördelningsprinciperna styr tilldelning av hallar i kommunen. Futsal är en av många populära idrotter. Utgångpunkten är att barn- och ungdomsverksamheter ska prioriteras mellan kl 16-21 på vardagar samt hela helgerna och därefter har alla andra rätt att inkomma med intresse av andra tider. Tiderna fördelas utifrån antal aktiva medlemmar mellan 7-20 år mellan inomhusidrotterna.

O: Ja, och när ni nu bestämmer om principerna så bestämmer ni ju om hur tex innebandy skall prioriteras före futsal. Inte tidsfördelningen som sådan utan om prioriteringen där ni säger att futsal är mindre värt än tex innebandy. Detta ger futsal träningstider 21:00 fredagar och lördagar när innebandy får 21:00 Måndag-torsdag tex.

S: Idrottsförvaltningen kan svara på fördelningen av tiderna i hallarna.

O: Det kan dom säkert men det var inte frågan.

MP: I dagsläget kan det vara svårt för nya idrotter att slå sig in stadens idrottsanläggningar vilket är mycket tråkigt. Det är några parametrar som gör att futsal skiljer sig från de beprövade inomhusidrotterna. Utformningen av seriespelet med ett fåtal omgångar kan göra det svåra att få tider. Futsal har också hela tiden drivits, i Stockholmsregionen, av ett fåtal föreningar och att få igång ett seriespel har, trots anstängningar och Stockholms Fotbollförbunds medverkan, varit svårt. Dessutom har futsal har i dagsläget endast seriespel för seniorer.

O: Här belyser MP sakkunnigt de tre hindren för futsal idag. Kort seriespel, få föreningar, inga ungdomar. Det kommer ändras till nästa år om vi får en gnutta halltid, annars kommer vi befinna oss i ett evigt Moment 22.

 

Har ni något mer att tillägga?

M: Vi har i Stockholm en snabbt växande befolkningsutveckling och glädjande nog vill många ägna sig åt olika sporter på sin fritid. Därför är det viktigt att fortsätta bygga ut antalet idrottshallar. Vi kommer att fortsätta prioritera barn- och unga och när vi bygger ut hallkapacitet så kommer det även gynna futsalen.

O: Bra!

S:-

MP: Fördelningen i de stora hallarna är enligt följande:

  • Handboll 25%
  • Innebandy 38%
  • Basket 36%
  • Futsal mindre än 1%

O: Stilpoäng för statistiken som talar sitt tydliga språk.

Slutsats

Sossarna har sin extra miljard som dom pratar om men som dom ej öronmärkt för något speciellt? Hade vi vetat vad den skulle gå till och framför allt varför, så vore det enklare. Annars verkar svaret oengagerat och lämnar efter sig ett stort jaså. Jag skall dock ge Emilia Bjuggren plus för hearingen i förra veckan där jag tyckte hon var minst sämst.

Moderaterna känns säkra på sina svar men lämnar även dom inget att jubla över. Dock tolkar jag deras ambition som sju fullstora hallar under mandatperioden som det bästa ”budet” bland dom tre.

Miljöpartiet vinner i min bok stort. Engagerade svar underbyggda av fakta. Sex hallar tolkar jag som deras ambition vilket är en färre än M men resonemanget kring futsal stärker.

Summa sumarum vinner som sagt MP men det finns stor chans att jag i protest röstar på futsal istället när det är så jämnt mellan partierna och denna enkät skrapar ju bara på ytan. Alla partier vill bygga fler hallar men frågan är vem som lyckas. Vi vet om fyra år vad en eller två av dessa tre partier lyckades med.

Kommentarsfältet nedan är öppet för partierna att komplettera och kommentera. FP – här har ni chansen att komma in i matchen.

Forza/Ove

Inlägget postades i Nyhet. Skapa ett bokmärke för länken.