Enkät om hallbristen

Valtider stundar och nu lovar politikerna guld och gröna skogar inför nästa mandatperiod. Men vad vill din kommuns partier göra åt hallbristen, som är stor i många kommnuner men inte är något problem alls i andra? Har din förening svårt att få halltier för futsal, kan du kopiera mitt brev nedan som jag skickat till idrottsnämnden i Stockholm. Det är där byggandet av nya hallar beslutas men även hur de sk fördelningsprinciperna, som idag styr hur futsal idag diskrimineras jämfört de andra traditionella lagsporterna inomhus, bestäms.

Nedan mitt mail i helhet, klipp och klistra och sänd till din kommuns idrottsnämnd men glöm inte att ändra i texten så det passar din kommuns utmaningar. Skicka mailet senast 20 augusti så dom får några dagar på sig. Mailadresser får du fixa själv.

Hej!

Futsal är en sport som har svårt att växa i Stockholm på grund av hallbristen.
Inför valet vill vi futsalälskare veta vad Ert parti kommer göra under kommade mandatperiod för att ändra på det?
Fyll i enkäten senast den 30 augusti om möjligt tack. Resultatet publiceras på futsal.se den 5 september.
Forza/Ove
ps. Detta mail skickas till alla i Stockholms idrottsnämd på sidan https://evald.stockholm.se/extern/Organ/1044. Endast en per parti behöver svara. Dock saknas emailadress till Fredric Ericsson (C) och Marie Åberg (S). Var vänlig vidarebefordra detta mail till dom.
Inlägget postades i Nyhet. Skapa ett bokmärke för länken.