Micke ”Musen”, ”Eurosport” Bergvall ryter till om futsal.

”Att Fusal ska godkännas av SvFF ser jag som en självklarhet. Varför ska vi fortsätta med 5-manna då UEFA och FIFA förordar Futsal, det är ju också den varianten som arrangerar EM och VM, så det vore idiotiskt att inte hänga på.”

Under den senaste 3-månadersperioden har vi visat Futsal VM och EM på Eurosport och det jag kan konstatera är att intresset från tidningsskrivande journalister är näst intill obefintligt och i något fall ironiserande. Det mesta beror på okunskap då många journalister inte har en gedigen fotbollsutbildning utan måste lära sig innan man kan tycka i positiva banor. En skrev bl.a. att det var sorgligt att bryta en Snooker sändning för inomhusfotboll där man inte förstod reglerna. En liten känga till oss kommentatorer då det är vår uppgift att förklara, men då måste man även ha tålamodet att följa hela sändningen. Kommentering är ju en mix av att följa spel och förklara regler och händelser. Det var inte allt för länge sedan som Snooker sågades i tidningar nu är den hissad till skyarna.

För egen del kan jag konstatera att futsal är en utmärkt TV-idrott som är lätt att följa och lätt att förstå. Det som kan tala emot är att många matcher är väldigt lika och att de flesta spelarna aggerar på exakt samma sätt. Backar ett lag är det ett evinnerligt bollande i sidled som kan uppfattas som idéfattigt och tråkigt. Å andra sidan spelade inte Grekland den mest positiva fotbollen under EM i somras, men i slutändan hissades spelare och tränare (Rehagel) som taktiska genier.

Jag tror det är av yttersta vikt att Futsalorganisationen har Svenska Fotbollförbundet i ryggen då får man den kraft som krävs för ett medialt intresse. Välsignas varianten av SvFF välsignas den så småning om av media och kan bli hur stark som helst. Ska du bli accepterad handlar tyvärr allt idag om utrymme i media och givetvis framgångsrika lag men då måste även klubbarna ta sitt ansvar. Inomhusfotboll ses ju som bekant inte med blida ögon från våra elittränare i fotboll då man anser att skaderisken är allt för stor. Så i slutänd kanske Futsal i Sverige ska byggas upp likt den i Europa med specialinriktade sektioner inom klubbarna eller rena Futsalklubbar men fortfarande med SvFF i ryggen.

Ska Futsal bli helt accepterad så tror inte jag att det håller med utbrytarorganisationer. Idrotten måste vara enad på alla plan, först då kan man nå gemensamma mål.

I Sverige kan det bli svårt med en egen liga. Vi har en oerhört stark tradition i våra hallar med handboll, basket och senaste uppstickaren innebandy. Lokalerna räcker helt enkelt inte till i dagsläget utan det krävs en utbyggnad för att inhysa ytterligare idrotter. Idag är ni vad jag förstår hänvisade till kommersiellt drivna hallar och i viss mån hallar som till viss del förvaltas av klubbar i våra kranskommuner. Här har ni en tung match att gå med kommunpolitiker och tjänstemän.

Att Futsal ska godkännas av SvFF ser jag som en självklarhet. Varför ska vi fortsätta med 5-manna då UEFA och FIFA förordar Futsal, det är ju också den varianten som arrangerar EM och VM, så det vore idiotiskt att inte hänga på. Futsal har kommit för att stanna frågan är bara när Sverige tar steget fullt ut. Som jag ser det är det inget stort steg att ta det krävs bara några regelförändringar så har vi Futsal på banan.

Avslutningsvis önskar jag dig och dina kollegor stort lycka till i ert arbete med att göra Futsal känd inom våra gränser. Som jag kan se har ni hittills gjort ett strålande jobb. För oss på Eurosport ska vi göra vårt bästa då tillfälle ges och det är som bekant vid EM vart annat år och vid VM vart fjärde.

Kommentera