Idag är det sista dagen för hallbokningar för nästa säsong och vi får vänta till 2007 för att få halltider.

Futsals moment 22 är att vi måste ha verksamhet för att få halltider i Stockholm och för att ha verksamhet måste vi kunna träna. Samtidigt är futsal en utomhussport och vi får snällt ta de tider som blivit över efter att innebandy, handboll och basket har tagit sina. Janne Ramstedt på Stockholmsfotbollsförbund berättar hur det ligger till när futsal ytterligare ett år får spela på fredag- och lördagkvällar i bästa fall…

-Hur vi än vrider och vänder på det kommer inomhusfotboll (futsal) inte att betraktas som en inomhusidrott av Idrottsförvaltningen innan beslut är fattat av SvFF om hur det skall organiseras/administreras. Det betyder att även vi på SthFF, i dagsläget, inte kommer att prioriteras vid tilldelningen av tider. Dessutom kan vi inte stå bakom en ansökan om plantider där det bedrivs verksamhet som vi inte själva administrerar.

M a o måste ni själva stå bakom denna ansökan, ett tips är beskriva utvecklingen av futsal i Europa (enligt Nisse A den tredje största idrotten i vissa länder) och vad som händer i Sverige, när beslut väntas (juni -05) och att er ansökan avser försöksverksamhet. Varje timme extra ni kan erhålla måste ses som en framgång.

När beslut i ”futsalfrågan” är fattat kommer vi att sätta oss med Idrottsförvaltningen och diskutera/förhandla om fördelningen av plantider. Så är f n fallet med anläggningar/plantider för ”vanlig” fotboll, vi träffar Idrottsförvaltningen minst en gång/månad och håller oss därför a jour vad det gäller tillgång och efterfrågan, konstgräsutveckling m.m.

Sista ordet är inte sagt i detta och om ni som förening vill vara med och driva frågan vidare så kontakta Ove.

Kommentera