Helenelunds IK leker Futsal

Futsal är ett bollspel med fötterna, men övningarna syftar framförallt till att stimulera till inlärning av motorik och rytmik. Kunnskaper som är till stor glädje i andra idrotter och daglig lek. Detta är fundament som Helenelunds IK tar fasta på i sin Futsalskola för barn och ungdom.

Bollteknik, smidighet och funktionell snabbhet är avgörande egenskaper hos en fotbollspelare oavsett kön. Historiskt sett är det egenskaper som inte har varit förknippade med eller prioriterade i svensk fotboll. Vi kan göra något åt det!

Föregångslandet i utveckling av bollteknik och funktionell snabbhet är Brasilien, alla har vi uppskattat och ibland förstummats av den vackra fotbollskonst som brasilianska killar och tjejer har bjudit på. Deras begåvning är ett resultat av ett stort land med en annorlunda syn på utbildning av unga killar och tjejer än i vårt land. Vad vore mer naturligt än att vi försöker att ta efter en del av dem.

Brasilien är fullt av fotbollskolor och små fotbollsklubbar där utbildningen är sytematiserad om än med olika ambitioner. Även klubbar i fattiga områden (favelas) i Rio och San Paolo anses vara mer strukturerade i sin utbildning av unga killar och tjejer än i många europeiska (och nordiska) länder. Några viktiga aspekter som skiljer sig åt från traditionell svensk fotbollskola.

Futebol de salao
Från tidig ålder i undervisning används Futebol de salao för att stimulera teknisk utveckling. Det här är en variant av fotboll som spelas på basketplaner med en liten (storlek 2) och tung fotboll. Fördelarna är att den håller sig nära fötterna, behandlas lätt med fotsulan och stimulerar till dribbling snarare än ”spark och spring”.

Huvudpunkterna i Futebol de Salao är att stimulera motorisk och rytmisk utveckling istället för kampmomentet som i treditionell svensk fotbollsutbildning. En angreppspunkt som förutom att täcka upp ett stort behov i nuvarande utbildning även skall stimulera fler flickor och pojkar till att börja och fortsätta med fotboll.

Innan någon kan spela i en orkester måste han/hon först kunna spela ett instrument.
En mycket större tonvikt läggs i den individuella utvecklingen än att träna lagspel. Mycket av svensk träningstid har hittils spenderats på rent matchspel både i utformningen och genomförandet av träningspassen. För att prioritera bollteknik och funktionell snabbhet läggs en större del av träningen på att lära sig grunderna i bollteknik och funktionell snabbhet.

De olika träningsmomenten genomförs individuellt, det gör att även den som inte är lika motoriskt utvecklad kan tillgodogöra sig träningen. Futebol de Salo gör det möjligt att komma in i träningen även för dem som inte börjat med knatteskola.

Futsal/fotboll är underhållning först och resultat sedan
Träning skall stimulera till utveckling av individuell färdighet. Målet för den unga individen skall inte relateras till ev. resultat i en match utan att öka antalet reptitioner som han/hon kan utföra under en tidsperiod. I en enkel version finns bolljonglering där utvecklingen kan mätas i antal tillslag under en tidsperiod. Samma princip används i Futebol de Salao för att mäta en mängd andra färdigheter. Vi jämför inte individer, utan varje barn försöker om han/hon vill att förbättra vad han/hon åstadkom senast.
I träningen tänker vi även introducera musik för att ge mer rytmisk träning till de olika momenten.

Tävlingsmoment utvecklas bäst i små grupper
Barn och ungdommar tycker om att spela match och stimuleras av tävlingsmomentet i det. Den glädjen skall tillvaratas men i små grupper där individen ofta rör vid bollen. En liten del av varje sammankomst ägnas till spel, men på begränsad yta och med få deltagare.

Fotboll/Futsal året runt
I avsknad Brasiliens klimat kan vi ändå stimulera de barn/ungdommar som vill till fotboll året runt. Futebol De salo är en tidig form av Futsal (tidigare five-a-side fotboll som spelas med bollstorlek 3 på handbollsplan) där bollbehandling och dribbling är mer avgörande än skott och löpning. Futebol de salao är vår introduktion till Futsal som vi implementerar för äldre åldersgrupper.

Ex. på en lektion i Futebol de Salao

INTRODUKTION – 5 min
Boll behandling (lek och lär brasiliansk bollbehandling – 15 min
Dribbl

Lämna ett svar