Futsal som integratör i idrotten?

Svensk Futsal har under året bedrivit ”öppen träning” och ca 90% av de killar som kommit ned har invandrarbakgrund.
Svensk Futsal kommer på måndag träffa Idrottsförvaltningen för att få vårt påstående bemött…

Svensk Futsal påstår att vi genom att inte släppa in futsal i våra hallar medverkar till hålla ungdomar med invandrarbakgrund ute från idrotten. Detta påstående stöds av följande statistik från 2002 avseende invandrarungdomars idrottsvanor:

1: 50% i Stockholm spelar fotboll sommartid och 0% vintertid.
2: 40% av dom som slutar med idrott gör det för att det är brist på anläggningar och tider.
3: 31% spelar fotboll spontant mot 6% innebandy och 0% handboll.
4: 41% spelar fotboll organiserat mot 27% för innebandy, basket och handboll tillsammans.

Svensk Futsal vill därför ha tillgång till Liljeholmshallarna varje lördag under vintersäsongen för att via fotbollsföreningarna bedriva futsal.

Läs mer om undersökningen här

Lämna ett svar