Futsal som integratör i idrotten?

Svensk Futsal har under året bedrivit ”öppen träning” och ca 90% av de killar som kommit ned har invandrarbakgrund.
Svensk Futsal kommer på måndag träffa Idrottsförvaltningen för att få vårt påstående bemött…

Svensk Futsal påstår att vi genom att inte släppa in futsal i våra hallar medverkar till hålla ungdomar med invandrarbakgrund ute från idrotten. Detta påstående stöds av följande statistik från 2002 avseende invandrarungdomars idrottsvanor:

1: 50% i Stockholm spelar fotboll sommartid och 0% vintertid.
2: 40% av dom som slutar med idrott gör det för att det är brist på anläggningar och tider.
3: 31% spelar fotboll spontant mot 6% innebandy och 0% handboll.
4: 41% spelar fotboll organiserat mot 27% för innebandy, basket och handboll tillsammans.

Svensk Futsal vill därför ha tillgång till Liljeholmshallarna varje lördag under vintersäsongen för att via fotbollsföreningarna bedriva futsal.

Läs mer om undersökningen här

Kommentera