Bollstanäs SK vill ha bättre halltider.

Trots kraftigt ökad verksamhet har BSK i höst fått färre antal inomhustider i kommunens hallar. Basket är den verksamhet som fått den största försämringen. Detta är naturligtvis oacceptabelt.
BSK:s huvudstyrelse har därför träffat kommunledningen för att framföra klubbens synpunkter.

BSK har – sedan 1992 – mer än tredubblat sin verksamhet. Men antalet hallar i kommunen är lika många idag som för 12 år sedan.
BSK:s huvudstyrelse har framfört en rad synpunkter och krav till kommunstyrelsens ordförande, Vanja Edwinson. Det handlar om såväl kortsiktiga som långsiktiga lösningar.
BSK presenterade ett sexpunktsprogram med krav på att halltider omedelbart ska frigörs och att regelverket omgående ses över.
En kommun som har för avsikt att växa måste naturligtvis också ha en planering för idrottsveerksamheten för barn och ungdomar.
Några nya hallar är inte planerade i Väsby och detta är naturligtvis ett stort bekymmer hela idrotts-Väsby. Den begränsade tillgången till planer och hallar ställer till stora problem i BSK – förmodligen är problemen lika stora i övriga klubbar.
Vid träffen deltog, från Upplands Väsby kommun:
Vanja Edwinson, kommunstyrelsens ordf, Kjell Söderqvist, kultur- och fritidsnämndens ordf, Björn Eklundh, kommundirektör och Ulla -Britt Ljung, kultur- och fritidschef.
Från BSK deltog: Monica Alm Larsson, Anette Larsson, Irene Sandberg, Roger Malmström, Stefan Wijk och Anders Magnusson..

Kommentera