Futsal.se är en intresseorganisation för alla föreningar i Sverige bedriver futsal i Seriespel inom Svenska Fotbollförbundet. Futsal.se uppdrag är att vara ledande i utvecklingen av Svensk elitfutsal på klubbnivå sportsligt, ekonomiskt, kommersiellt och administrativt.

Futsal.se skall genom professionellt agerande, tillsammans med sina medlemsklubbar, aktivt skapa sportsliga, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för att till fullo ta tillvara på den utvecklingspotential som finns för svensk elit i futsal.

Genom gemensamma avtal ska Futsal.se bidra till att ge medlemsföreningarna ökade ekonomiska förutsättningar för elitfutsal med siktet inställt på internationella framgångar för svensk klubbfutsal i de av UEFA arrangerade europeiska cuperna.

Futsal.se medverkar genom lobbying för bättre förutsättningar för träning och match för futsal i Sverige.

Futsal.se medverkar genom marknadsföring och kommunikation till att skapa publikintresse för klubbfutsal på elitnivå.

Futsal.se och dess medlemsföreningar verkar mot våld, diskriminering på grund av hudfärg, kön, ursprung, religion och ålder.

FUTSAL.SE VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION

Futsal.se skall, på uppdrag av medlemmarna och styrelsen, aktivt utveckla förutsättningarna för svensk elitfutsal genom samarbete med medlemsklubbarna, partners, distriktsförbund samt Svenska Fotbollförbundet.

Futsal.se ska alltid i vårt arbete överträffa våra kunders och intressenters förväntningar.

Detta skall uttolkas på följande sätt:  De långsiktiga målen förutsätter att hela medlemsgruppen engagerar sig och arbetar för de mål som skall nås. Det är inte enbart personal och styrelse som har ansvar för måluppfyllelse, men det är kansliet som bevakar, stöter på och arbetar med målen på heltid. I det arbetet skall särskild vikt läggas vid att se till att vi och våra medlemmar och partners gemensamt förstår nyttan med vad vi gör, samt att våra medlemmar upplever att vi över förväntan bidrager till att nyttan uppstår.